Stadskärneutveckling2023-11-20T17:02:23+00:00

Stadskärneutveckling

I Vadstena finns ett stort engagemang för stadsutveckling. Samverkan har pågått under många år och utvecklingsprocessen har nu riktigt tagit fart i och med omfattande offentliga investeringar i stadskärnan och regelbundna möten mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv.

Stadskärnan är centrum för handel och kultur men också stadens hjärta och mötesplatsen för en rad intressen.

Staden är också väldigt gammal och särdeles vacker med särskilda krav på bevarande och kulturvård. Vadstena kommun arbetar medvetet med platsutveckling och har gjort så under många år. Till viss del har det inneburit att vårda och förvalta det man har men också att tillföra nytt. De historiska byggnader och det kulturella arvet är en unik tillgång. Att vårda och anpassa sig till kulturmiljöer kan innebära ökade kostnader och längre processer. Samtidigt är det stimulerande då det ofta krävs ett stort mått av kreativitet och nytänkande för att hitta lösningar som fungerar och är möjliga för den lilla kommunen.

2017 fick gågatan Storgatan ny vacker stenbeläggning med värme som gör gatan tillgänglig, året runt. Det blev en succé som gav mersmak. Hur kan de två torgen i centrum utvecklas och hur binder vi samman stråket mellan noderna slottet och klosterområdet?

Stora torget och övre delen av Storgatan behövde mer puls. Möten och bra diskussioner mellan kommunen och stadskärnans övriga intressenter ledde till att offentlig verksamhet flyttade in i tomma lokaler och torget pryddes med ett konstverk, utställningar och utökad torghandel.

Stora torget Installation på Stora torget.

Stora torget Installation på Stora torget.

Gatuskylt. Stråket mellan noderna.

Gatuskylt. Stråket mellan noderna.

Parallellt diskuterades det större Rådhustorget som var i stort behov av renovering, ingenting hade gjorts där på 50 år. Vatten och avloppsrör behövde bytas och fastigheterna behövde ny dränering. När torget ändå skulle grävas upp, öppnades spännande möjligheter att skapa något nytt och något mer än bara en parkeringsplats. En omvärldsspaning runt om i Sverige och i Europa inleddes och lokala önskemål insamlades. En arkitekttävling utlystes i samverkan med Sveriges arkitekter 2019, och intresset för att delta visade sig vara stort. I Karavan landskapsarkitekters vinnande bidrag beskrevs torget som en teater, där uteserveringarna är foajén där vi möts och minglar, och den stenbelagda ytan är scenen där primadonnan Rådhuset, Sveriges äldsta, visar upp sig i all sin prakt.

Arkitekternas förslag från ovan. Flygbild över nya Rådhustorget.

Arkitekternas förslag från ovan. Flygbild över nya Rådhustorget.

Sommaren 2021 togs så det nya Rådhustorget i bruk och det blev precis den mötesplats man hade hoppats på. Ett torg med goda sittmöjligheter, moderna uteserveringar och med ett grönskande entrétorg mot Hamnparken. Till krögarnas stora förtjusning var köerna till borden långa. Många uttryckte sin förtjusning över den stämning och atmosfär som inramningen inbjöd till.

Rådhustorget med generösa utrymmen och möjlighet till evenemang utgör nu ett bra komplement till det mindre Stora torget med sin torghandel. Konst och kultur är självklara inslag överallt i Vadstena, en kreativ historia. Vadstenas förenings- och näringsliv har en väl upparbetad samverkan och skapar tillsammans ett rikt utbud i den stadskärna som kommunen och övriga fastighetsägare utvecklar och vårdar. Människorna gör platsen.

Det ena inspirerar till det andra. Nu pågår planering av ytterligare insatser för att utveckla stråket, bl.a. kommer Hamnparkens lekplats att förnyas. Och med fler människor kommer ytterligare behov. En levande stadskärna står aldrig stilla. Inte ens om man härstammar från medeltiden. Välkommen att bidra. Vi utvecklar Vadstena tillsammans.

Butikerna skyltar och dekorerar sina butiker med omsorg. Arkivbild: Storgatan i Vadstena i December, 2019.

Butikerna skyltar och dekorerar sina butiker med omsorg. Arkivbild: Storgatan i Vadstena i December, 2019.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Go to Top