Konst i mellanrummet

Under 2024 uppmärksammar vi offentlig konst eller konst i mellanrummet. Offentlig konst benämns den konst som finns tillgänglig på offentliga platser eller i offentliga byggnader exempelvis torg, parker, skolor, vårdcentraler eller äldreboenden. Konst som är tillgänglig för allmänheten kan vara bildkonst men också ljus- eller ljudkonst eller performances av olika slag.

2024 uppmärksammas den offentliga konst som finns i Vadstena med exempelvis uppdaterad skyltning och skötselplan. Det kan också innebära tillkomst av ny offentlig konst, samtal kring vad offentlig konst är, vad som finns och framförallt vad som inte finns? Vad händer inne i oss när vi tittar på konst? Vad händer med en plats när en konstupplevelse tillförs? Det kan också innebära en och annan oväntad upplevelse..

Vi vill uppmuntra dig som är aktör, förening eller företagare att haka på årets tema med aktiviteter eller annat. Erfarenheter från Vasajubileet och Arkitekturåret 2023 visar att det blir riktigt bra när vi arbetar tillsammans. Det går fint att komma med idéer kring årets tema offentlig konst- konst i mellanrummet. Alla aktiviteter och information samlas på en gemensam sida under Vadstena kommun.

Tillsammans kan vi skapa ett innehållsrikt år med olika perspektiv på konst i mellanrummet, på platser vi ser eller inte ser, mellan vägg och vägg, mellan golv och tak, mellan människa och människa…

#upplevnågotnytt #konstimellanrummet #vadstena2024

Nyheter – Konst i mellanrummet

Invigning av temaåret – Konst i mellanrummet

19 februari kl 15.00

Plats: Rödtornet

Invigningstal och konst i mellanrummet.

Konst till offentliga rum

19 -25 februari

Plats: Rödtornet

Enprocentkonst inspirerat av barnens skapande skola projekt i samband med skolprojektet.

Utställning av barnens egna idéer till skolornas konst.

Skulptur i Övre hamnparken med slottet i bakgrunden

Tillgängliggöra den offentliga konsten

Under 2024 görs en översyn av den offentliga konsten i Vadstena kommun. Det innebär att skyltar ska uppdateras och monteras. Det ska också tas fram en skötselplan för all konst så att underhåll och skötsel sker kontinuerligt. Några konstverk behöver lite kärlek och upputsning.

Under året kommer det också erbjudas visningar med guide eller möjlighet att ta del av information på egen hand.

Månadens konstverk

Likt 2023 när månadens byggnad presenterades på instagram kommer 2024 månadens konstverk presenteras på Instagram

@vadstenainspirerar

Konstnärlig gestaltning kring Länk-bänksprojektet

2024 kommer uppföljningen på länkbänksprojektet. En konstnärlig gestaltning arbetas fram under året och vid ett par tillfällen kommer konstnären att berätta om processen att skapa ett offentligt verk.

Konst i mellanrummet

Planerad och oplanerad performancekonst i mellanrummet, på platser vi ser eller inte ser, mellan väggar och golv, och mellan människor.