Utvecklingsprojekt2023-08-03T12:10:51+00:00

Utvecklingsprojekt

Vi arbetar i bred samverkan och med många inblandade kring flera frågor.

Centrumsamverkan och stadsutveckling

Handeln har samverkat i många år och tillsammans med fastighetsägarna och kommunen finns ett stort engagemang för stadsutveckling. Nu har utvecklingsprocessen tagit ny fart i och med kommunens medlemskap i Svenska Stadskärnor, omfattande offentliga investeringar i stadskärnan och inbjudan till regelbundna möten.

Destinationsutveckling längs Vättern

Utveckling av destinationer längs Vättern

Region Östergötlands nya projekt för att stödja besöksnäringens omställning till följd av krisen vill utveckla en samverkansmodell för att skapa attraktiva destinationer och fler konkurrenskraftiga och hållbara företag väl rustade för framtidens utmaningar. Företagen ska även ges bättre förutsättningar att utifrån sin destination och befintligt stödsystem jobba aktivt med affärsutveckling, produktutveckla med hjälp av innovation och öka sina kunskaper inom digitalisering.

Team Östergötland

Som ett led i Region Östergötlands initiativ att ta ett helhetsgrepp inom strategisk marknadsföring och platsutveckling pågår projektet TEAM-Östergötland. Målet är att på tre år utveckla, organisera och finansiera en samordnad leveransfunktion av regionens strategiska platsutveckling, innehållande arbetet med att attrahera investeringar och platsmarknadsföring.

Cirkulär ekonomi inom industrin

Genom att samverka kring resurs- och energiflöden kan företag öka sin lönsamhet och samtidigt bidra till stora klimat- och miljönyttor. Region Östergötland, genom Energikontoret Östergötland, har beviljats EU-medel för att tillsammans med flera av länets kommuner främja industriell och urban symbios och därigenom stärka det östgötska näringslivet.

Vallmofält i Vadstena

Leaderprojekt för hållbar turismutveckling

Leader Folkungaland och Jordbruksverket har beviljat Vadstena Turism & Näringsliv projektmedel för hållbar turismutveckling. Projektet riktar sig till företag och föreningar i Vadstena kommun som vill utveckla sin turismverksamhet och stärka sin hållbarhet och marknadsföring genom samarbete under det gemensamma platsvarumärket. Aktivitetsplanen innehåller utbildningar i hållbarhet och studieresor.

Kängor i natur

Östgötaleden & Birigittavägarna

Region Östergötland utvecklar Östgötaleden i regionen och i Vadstena kommun. Tillväxtverket och Jordbruksverket har därutöver avsatt projektmedel för insatser som kan främja den strategiska utvecklingen och samverkan mellan aktörer inom naturturism och ledutveckling. Birgittavägarna till Vadstena ingår som ett pilotområde i denna satsning och det internationella samarbetet Green Pilgrimage.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Go to Top