Det är förmodligen ingen som undgått att det sedan i våras pågått markarbete öster om Tycklingevägen. Det är här en ny stadsdel ska växa fram, med plats för över 300 bostäder.

Flygbild över platsen för nya stadsdelen

Området har fått namnet Karlsfrid, efter en gård på platsen, och läget går inte att klaga på. Här finns Tycklinge naturområde runt knuten och en badplats ett stenkast bort.
– Närheten till Vättern och stadskärnan, med naturen som granne i väldens bästa stad är väl inte fel, säger stadsarkitekt Petter Frid.

Vadstena kommun har haft en så kallad markansvisningstävling ute för området. Där har byggföretag kunnat anmäla intresse för de sex kvarteren. Under december är det sedan tänkt att tilldelning ska ske och därefter har företagen 12 månader på sig att starta sitt bygge.

Hur är tanken att området ska utformas?
– Vi vill gärna att området kommer att innehålla en blandning av både par- rad- och flerbostadshus, både hyres-, ägande- och bostadsrätter. Stilen i området vill vi ska vara inspirerad av Vadstenas innerstad men samtidigt upplevas som ett nytt och spännande tillägg från vår tid.

Som stadsarkitekt, vad tycker du är särskilt viktigt med byggnationen i området?
– För mig är det alltid viktigt med kvalitet och omsorg om såväl helheten som detaljerna. Utöver det tycker jag även det är viktigt med en generell utformning. Det låter kanske lite tråkigt men vad jag menar är att även om ett hus, en gata eller en gård ser unikt ut, så är det bra om den är generellt i sin funktion. Då kan förändringar ske över tid utan stora ombyggnationer krävs och bidrar därmed till en långsiktig hållbarhet.

Vilka är utmaningarna?
– Allt! Men starten på nya områden är alltid viktig. Lyckas vi tillsammans med byggarna att hålla en hög kvalitet i de första projekten som byggs brukar det i viss utsträckning smitta av sig på det som kommer sen. Då blir husen och kvarteren något att känna stolthet över även för de som kommer att bo här.

Finns det utrymme för något annat än bostäder i området?
– Det finns möjlighet till mindre lokaler, exempelvis för en mindre restaurang, föreningslokal eller likande. Vi hoppas givetvis att det finns intresse för något sådant i förslagen vi får in i markanvisningen.

Det är tuffa tider för byggbranschen, hur kan detta påverka projektet?
– Det kan givetvis påverka. Men vi för regelbundet dialoger med branschen och det finns fortsatt ett intresse att bygga i Vadstena och fler än vi trodde har visat intresse och ställt frågor om markanvisningen.

När tror du att de första husen kan stå klara?
– Förhoppningsvis kommer de första byggloven in under 2024 och jag hoppas vi får se hus byggas i området och färdigställas under 2025.

Man som lutar sig mot betongrör

Stadsarkitekt Petter Frid ute på byggplatsen.