Lokaler och mark2023-11-20T17:03:25+00:00

Lokaler & mark

Lokaler

Butiks- och kontorslokaler i Vadstena ägs främst av privata fastighetsägare. Dessa finns listade på kommunens hemsida. Du kan också kontakta InfoCenter som har många lokala kontakter och kan lotsa dig rätt. Näringslivslotsen/utvecklaren Mats nås på tel. 010-234 73 20.
Tipsa oss gärna om du själv har en ledig lokal! E-post: marknad@vadstena.se

Lokala hyresvärdar i Vadstena >>

Flygfoto över Vadstena.

Mark

Vadstena kommuns samhällsbyggandsförvaltning arbetar med mark- och exploateringsärenden. Det är också hit du vänder dig med tillståndsfrågor i samband med din etablering.

Länk till kommunens hemsida >>

Kartbild Vadstena.

Kartor över Vadstena kommun

Via kartportalen tillgängliggör Vadstena kommun viktig kartinformation från olika verksamhetsområden. På våra kartor kan man hitta skolor och förskolor, äldreboenden, lediga tomter, gällande detaljplaner med mera.

Länk till kommunens kartportal >>

Har du frågor rörande ledig mark eller lokaler i Vadstena?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Go to Top