Varumärket Vadstena

Vadstena – en kreativ historia

Låt oss berätta om platsen Vadstena! I den här verktygslådan för platsvarumärket finns allt från logotyper till texter som du kan använda. Här finns också viktiga riktlinjer för att skapa en enhetlig kommunikation kring platsen. Bilden av Vadstena bygger vi alla tillsammans.

Alla platser är ett varumärke som vi upplever, har synpunkter om och som vi värderar. Det du säger och gör påverkar omgivningens syn på platsen Vadstena och blir platsvarumärket. Tillsammans kan vi bredda bilden av Vadstena och berätta för andra varför vi trivs här.

Sjögatan i Vadstena.

Platsvarumärket

Här kan du ladda ner varumärkesplattformen, den grafiska manualen, texter, bilder och platslogotypen efter du fått tillstånd till användning av Vadstena kommuns kommunikationsavdelning. Notera också villkoren för användning längst ner på denna sida.

Varumärkesplattform Vadstena.

Varumärkesplattform
Här presenteras bakgrunden till platsvarumärket.

Orange logotype.

Grafiska riktlinjer
Här beskrivs hur varumärket används för att skapa enhetlighet och tydlighet.

Kollage. Samarbetspartners.

Denna verktygslåda
och platsvarumärket är framtaget inom leaderprojektet Transnationellt projekt för hållbar turismutveckling med stöd av Leader Folkungaland och Jordbruksverket. Läs mer här >>

Brandstory

En kreativ historia

Det går inte riktigt att ta på den. Men i Vadstena råder en alldeles särskild, nästan magisk atmosfär. Kanske är det den medeltida bebyggelsen, Vätterns närvaro, Östgötaslättens vackra landskap eller invånarnas stolthet över sin plats som skapar den. Denna atmosfär som har förmågan att bringa lugn och stillhet och skapa energi och rörelse på samma gång. Att det här är en plats för både rekreation och inspiration har människor vetat i hundratals år. Vadstena har alltid varit en plats att förundras över, besöka, återkomma till, trivas och stanna i.

Här finns också engagerade och kreativa människor och företag som inspireras av historien för att skapa framtiden. Och det gör man genom att utmana tron om hur allt ska vara, vända på perspektiven och våga testa nya, oväntade saker. För det intressanta uppstår i mötet mellan historia och framtid, gammalt och nytt. När vi vågar kombinera medeltidsslott med ny teknik och gamla berättelser med nya, kreativa idéer.

Idag har vi konstutställningar, modiga företagare och opera på slottet. Imorgon kanske vi får se ett historiskt lajv i stadskärnan eller ett Creative Valley med nyskapande innovatörer. Vem vet.

Det vi vet är att Vadstena inte bara har En historia – utan många. Och att vi skapar dem tillsammans.

Vår position är: En kreativ historia.

A creative history

Words cannot convey the aura of history that pervades throughout Vadstena. Though nebulous it is almost tangible. It has to be experienced. Abundant evidence of this takes the form of the many remarkably well preserved medieval buildings in which one can almost step back in time. Not least among Vadstena’s other attractions is its immediate proximity to Lake Vattern which affords beaches and aquatic activities.

A key factor in maintaining not only an atmosphere of peace and tranquillity, but also generating the energy and movement in Vadstena, is the pride and sense of custodianship that the residents have in the place that creates it. A place that for centuries people have turned to for recreation and inspiration.

Vadstena has always been a place to marvel at, visit, return to, enjoy and stay in.

Vadstena doesn’t only have one history – but many. And we create them together.

Eine kreative Geschichte

Die geschichtsträchtige Aura, die Vadstena umgibt, lässt sich nicht in Worte fassen. Nebulös und doch nahezu greifbar – man muss es selbst einmal erfahren haben. Zeugen der Vergangenheit sind die zahlreichen, bemerkenswert gut erhaltenen mittelalterlichen Gebäude, in denen man sich in frühere Zeiten zurückversetzt fühlt. Neben anderen Attraktionen ist Vadstenas Nähe zum Vätternsee zu erwähnen, der Strände und Wassersportaktivitäten bietet.

Wesentliche Faktoren bei der Schaffung einer Atmosphäre, die Geborgenheit und Ruhe, aber auch Energie und Dynamik ausstrahlt, sind der Stolz und das bewahrende Engagement der Bewohner.

Seit Jahrhunderten haben sich Menschen Vadstena zugewandt, um Entspannung und Inspiration zu finden.

Vadstena war immer ein Ort, der zum Staunen, Genießen und Verweilen einlädt. Ein Ort, den man gern besucht und an den man gern wieder zurückkehrt.

Vadstena hat nicht nur eine Geschichte – sondern viele. Und wir schaffen sie gemeinsam.

Texter och budskap

Här finns ett antal texter och budskap som får användas i marknadsföringen av Vadstena.

Det går inte riktigt att ta på den. Men i Vadstena råder en alldeles särskild, nästan magisk atmosfär. Kanske är det den medeltida bebyggelsen, Vätterns närvaro, Östgötaslättens vackra landskap eller invånarnas stolthet över sin plats som skapar den. Men att det här är en plats för både rekreation och inspiration har människor vetat i hundratals år. Här möter du pilgrimer på vandring och invånare i morgonrock på väg till stranden för ett morgondopp – året om. Här möts engagerade och kreativa människor som inspireras av historien för att skapa framtiden. Välkommen att uppleva Vadstena – en kreativ historia.

Här finns engagerade och kreativa företag, handlare, hantverkare, konstnärer och entreprenörer som inspireras av historien för att skapa framtiden. Och det gör vi genom att vända på perspektiven, utmana tron om hur allt ska vara och våga testa nya, oväntade saker. Här finns ett gott företagsklimat som präglas av samarbete och engagemang.

Tillsammans utvecklar vi Vadstena.

Vår historia är en stor källa till kreativitet och inspiration. Här arrangeras events, aktiviteter och upplevelser med våra fantastiska omgivningar som scen. Den pittoreska och mysiga stadskärnan med handel, caféer och gamla bevarade trähus är charmig, äkta och levande. Bli inte förvånad om du träffar på ett teatersällskap på torget eller hör opera när du promenerar längs med kullerstensgatorna. Här värnar vi om traditioner och vågar samtidigt testa nya, oväntade saker. För det intressanta uppstår i mötet mellan historia och framtid, gammalt och nytt. Och det är vi bra på.

I Vadstena befinner du dig mitt i historien, bland slott, borggårdar, kloster och medeltida byggnader. Den pittoreska och mysiga stadskärnan med kullerstensgator och gamla bevarade trähus är charmig, äkta och levande. Här möts invånare, pilgrimer, turister, företagare och nunnor. Vadstena är ett av världens pilgrimsmål och hit kommer folk från hela världen för att vandra, besöka Klosterkyrkan eller bara för att finna lugn och ro i våra vackra miljöer. Och det finns det gott om.

I Vadstena är naturen varierande och påtagligt nära. Här finns Omberg, Tåkern, den vackra bördiga Östgötaslätten och så Vättern. Här går invånarna bokstavligen i morgonrocken ned till stranden för ett morgondopp – året om, och mitt i stan finns både sandstrand och gästhamn. Inte konstigt att man mår bra av att vistas här.

Bilder och filmer

Här finns ett antal bilder att ladda ner och använda för marknadsföring av Vadstena.

Strandpromenaden.

Strandpromenaden

Solnedgång över Vättern.

Solnedgång över Vättern

Hamnen i Vadstena.
Slottet i Vadstena.
Klosterkyrkan.

Klosterkyrkan

En kreativ historia. Filmpuff.

En kreativ historia

Övriga riktlinjer

Det är viktigt att nedanstående riktlinjer följs när du använder logotypen/symbolen för platsvarumärket:

  • Varumärket Vadstenas symbol ska betraktas som ett gemensam budbärare för platsen och inte som en gemensam avsändare.
  • Varumärket Vadstenas symbol kan med fördel användas i samband med lokala samverkans- och utvecklingsprojekt.
  • Varumärket Vadstenas symbol ska användas i sammanhang som positivt stödjer Vadstena med respekt.
  • Varumärket Vadstenas symbol får inte modifieras på något sätt. Varumärket Vadstenas symbol består av en symbol och namnet Vadstena. Symbolen är inte fri att använda utan namnet.
  • Varumärket Vadstenas symbol ska användas på ett sådant sätt att det tydligt framgår vem som är avsändare. Den ska inte ersätta företags/organisationers varumärken eller egna grafiska profiler utan fungera som ett tillägg i kombination med foto på Vadstena enligt riktlinjerna i den grafiska manualen.

Användande av logotypen som symbol/varumärke på en enskild produkt liksom i varianten med positionen “en kreativ historia” angivet, är förbehållet varumärkesinnehavaren Vadstena kommun.

En förutsättning för användande av Varumärket Vadstenas symbol är att ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation följs: www.reklamombudsmannen.org

Vadstena kommun förbehåller sig rätten att ålägga det företag/organisation som nyttjar varumärket Vadstenas symbol på ett felaktigt sätt, att vidta åtgärder så att felaktigt nyttjande upphör.

Jessica Hallros, vd, Vadstena Turism & Näringsliv AB.

Jessica Hallros
Vadstena kommun
Tel: 010-234 73 30
jessica.hallros@vadstena.se

“Läs gärna om projektet Leader i Folkungalands projektmagasin (pdf)

Grafisk profil för Vadstena kommun

Vadstena kommun har en egen unik visuell identitet. Den är viktig för oss och
hjälper oss att visa vilka vi är.
Den grafiska profilen berättar om hur vi gör detta.