Pilgrimsmålet Vadstena

Saint Birgitta Ways leder till Vadstena

Friheten – att bara lämna allt och ge sig iväg. Ljudet från dina egna fotsteg på stigen. Det klara vattnet från bäcken. Det finns alltid mer att upptäcka på en pilgrimsvandring till Vadstena. Att upptäcka i dig själv. Du är inte ensam.

Sedan 2019 utvecklas pilgrimslederna Saint Birgitta Ways. Planen är att binda samman redan existerande pilgrimsleder till en långväga led från Hamburg, Trondheim och Uppsala/Stockholm till Vadstena. Vadstena binds på så vis samman med andra pilgrimsdestinationer i Europa och Norden.

Saint Birgitta Ways karta

– Vi ser ett ökat intresse för vandring i naturen och friluftsliv generellt i samhället. Fler och fler vill också pilgrimsvandra och vi vill möta de förväntningar som pilgrimer har på sin vandring, säger Emanuel Eriksson, pilgrimsutvecklare på Vadstena pilgrimscentrum.

Heliga Birgitta-statyn i Vadstena

Heliga Birgitta-statyn i Vadstena.

På Pilgrimscentrums hemsida (länk) kan du registrera din pilgrimsvandring och få ett pilgrimspass som du kan samla stämplar i. Pilgrimspasset berättigar även till erbjudanden hos mat och boendeaktörer som anslutit sig till Pilgrim’s Welcome.

Pilgrimsmotivet finns sedan mycket lång tid tillbaka i nästan alla kulturer och religioner. Pilgrimer finns bland annat inom hinduism, islam, buddhism och kristendom. Pilgrimerna söker ofta efter det heliga i sina liv. Många vill fördjupa en relation till sig själv, andra och Gud. En del vill berätta om livets djupare värden och kanske göra sig tillgängliga för oplanerade möten. Andra vill uppleva det historiska pilgrimsmålet Vadstena och den heliga Birgittas Klosterkyrka.

Pilgrimsleden symbol.

Saint Birgitta Ways.

Pilgrimsvandringens sju nyckelord

I Norden har pilgrimsvandrandet ofta förknippats med sju stycken nyckelord. Ord som hjälper vandraren att hitta in i pilgrimskapet.

Frihet – Att jag vill ha möjlighet att påverka och förändra påminner mig om min grundläggande frihet, den frihet jag faktiskt har.

Enkelhet – Kanske kan jag upptäcka att en enkel livsstil underlättar för mig att gå den riktning jag väljer för min livsvandring. Och det är ju bra om det också bidrar till att andra människor helt enkelt kan leva.

Tystnad – Tystnaden ger mig vila. Tystnaden kan hjälpa mig att finna och hålla fast vid rikt ningen på min livsväg.

Bekymmerslöshet – Om jag med full uppmärksamhet ser mer till det jag får än till det som fattas mig kanske jag kan känna en tillit växa i mig.

Långsamhet – Ett sädesfält behöver sin tid från sådd till mognad. Vi människor behöver också tid att vara, växa, mogna. Var och en måste få ta sin tid.

Andlighet – Ger jag min andliga sida tid, form och innehåll blir jag helare, får kraft och hjälp att gå i kärlekens riktning på min livsvandring.

Delande – Vi delar luften vi andas, marken vi står på, tiden, vattnet på jorden och våra kroppar, utsikten, fågelsången… Delandet helar och läker, öppnar för gemenskap, tillit och ansvar.

Pilgrim vid Vättern.

Pilgrim vid Vättern.

Vandrings- och Pilgrimsleder

Vadstena är ett av världens pilgrimsmål och hit kommer folk från hela världen för att vandra, besöka Klosterkyrkan eller bara för att finna lugn och ro i våra vackra miljöer.

Pilgrimsleder till, från och i Vadstena >>

Mer läsning: Pilgrimscentrums hemsida

De klimatvandrar från Vadstena till Glasgow

Pilgrimsleden vandrar in i digitala tidsåldern

Pilgrimsvandring, en framtida reseanledning

Om den heliga Birgitta och hennes himmelska födelsedag

Klosterkyrkan interiör.

Klosterkyrkan, ett pilgrimsmål.