Sedan ett par år tillbaka är Wilzens Fastigheter ny fastighetsförvaltare av kommersiella fastigheter i Vadstena.

Wilzéns Fastighets AB har huvudkontor i Linköping och äger i dagsläget 16 fastigheter i Östergötland, både befintliga hus, pågående projekt samt mark för nyetablering. Inriktningen är framför allt industrifastigheter men det finns även inslag av butiker och kontor.

I Vadstena äger de sedan ett par år tillbaka flera fastigheter inom industriområdet Kvarnbacken. Det började med fd. Plastfabriken och innehavet inkluderar nu flera industri- och kontorsbyggnader i området, men också lagerytor och mark med byggrätt. Hyresgästerna är verksamma inom en rad olika branscher, exempelvis djurhotell, pianostämning, rörmokeri, padel, inglasning, konstgjutning, och transportband.

Fastighetsansvarig Anna Carnmalm Wiss berättar att kompetensen för både nybyggnation och anpassning av lokalerna till hyresgästernas behov finns inom företaget, vilket är en styrka. Hon ser med tillförsikt på de möjligheter som både Vadstena och deras fastigheter kan erbjuda nya verksamheter.

– Det känns väldigt roligt att genom våra fastigheter i Vadstena ha fått lära känna näringslivet i Vadstena och fått träffa på många olika branscher, som alla brinner för sin stad. Vi har blivit mycket väl mottagna av såväl kunder som leverantörer och kommunen.

Kvarnbacken är Vadstens största industriområde med infart från väg 206 från Skänninge/Mjölby och med god tillgänglighet från förbifarten, samtidigt som avståndet till den charmiga stadskärnan inte är mer än ett stenkast.