info.vadstena.se2024-04-07T13:51:45+00:00

Välkommen till Vadstena!

Det går inte riktigt att ta på den…

Men i Vadstena råder en alldeles särskild atmosfär. Kanske är det den medeltida bebyggelsen, Vätterns närvaro, Östgötaslättens vackra landskap eller invånarnas stolthet över sin plats som skapar den. Här möts engagerade och kreativa människor som inspireras av historien för att skapa framtiden. Välkommen till Vadstena – en kreativ historia.

Flytta till Vadstena

Vy över Vadstena. Flygbild.

Studera i Vadstena

Rödtornet i Vadstena.

Etablera verksamhet

Rådhustorget i Vadstena, med suddigt folkhav i skarp blomsterprakt.

Nyfiken på Vadstena?

Vadstena växer och nya bostäder möjliggörs.
Bostadsområdet Karlsfrid vid norra infarten kommer få blandad bebyggelse och på andra håll sker förtätning och omvandling av verksamhetsbyggnader till bostäder.

Under 2024 pågår arbetet med framtagning en ny översiktsplan.
Den finns att ta del av på kommunens hemsida.

Flygbild över orten Borghamn
Go to Top