Långväga besökare bryr sig sällan om kommungränser. I stället är det ofta större geografiska områden som utgör målet för deras resa. Dessa destinationer innehåller olika besöksmål och karaktäristiska egenskaper som tillsammans kan utgöra en attraktiv helhet.

Vadstena kommun samverkar med både privata aktörer, andra kommuner och regioner för att tillsammans stärka destinationen och locka turister till kommunen. Region Östergötland främjar detta genom att driva ett kommunstrategsikt nätverk och ett turistservicenätverk. Samverkan tar sig också ofta uttryck i olika utvecklingsprojekt, samverkansavtal eller marknadsaktiviteter, exempelvis:

Östgötaleden & the Birgitta ways

Region Östergötland är huvudman för Östgötaleden i regionen och utbyggnaden inom Vadstena kommun sker i samverkan med Ödeshögs kommun, Motala kommun, Sveaskog (över Omberg) och Pilgrimscentrum som samordnare för pilgrimslederna (Birgittavägarna).
Tillväxtverket och Jordbruksverket har därutöver avsatt projektmedel för insatser som kan främja den strategiska utvecklingen och samverkan mellan aktörer inom naturturism och ledutveckling. Birgittavägarna till Vadstena ingår som ett pilotområde i denna satsning och Pilgrimscentrum arbetar som projektägare för att knyta samman pilgrimsleden från Hamburg, Trondheim och Åbo till Vadstena. Detta projekt innebär samverkan med ytterligare aktörer utanför Östergötland.

Inga Lindström-land

Sedan 2016 pågår ett samarbete mellan ett antal kommuner längs E4 och kusten i Östergötland och Sörmland med syfte att få fler besökare till områdets besöksmål och attraktioner. Under 2018 upprättades ett samarbetsavtal mellan kommunerna Södertälje, Nykvarn, Gnesta, Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping, Söderköping och Linköping med syfte att attrahera fler tyskspråkiga besökare utifrån temat ”Inga Lindström-land” baserat på den tyska tv-filmserie som utspelas i regionen. Från 2023 deltar även Vadstena kommun i samarbetet som innebär gemensam marknadsföring via exempelvis hemsidan ingalindstrom.com och sociala medier.

Destinationsutveckling Vättern

Vättern är en resurs för alla kommuner och regioner som gränsar till den. I många år har marknadsföring i samverkan skett via magasinet Runt Vättern och hemsidan runtvattern.se. Det har också förekommit projekt för att främja produkt- och destinationsutveckling.
Efter pandemin initierade Region Östergötland ett projekt för att stödja besöksnäringens omställning till följd av krisen som också tittade på en organisation för destinationsutveckling av Vättern. Projektet har också möjliggjort en förstudie av cykelväg och turistväg runt Vättern, med fokus på sträckan från Jönköping till Vadstena.

Längs östra sidan av Vättern sker regelbundet informationsutbyte mellan kommunerna i syfte att stärka turistinformationens kvalité om helheten. Relationen mellan Vadstena kommun och Ödeshögs kommun har fördjupats ytterligare genom att Vadstena nu också sköter Ödeshögs turistinformation.

Under sommaren kompletterades området också med tre unika vindskydd uppförda av arkitekturstudenter inom projekt Arknat, finansierat i samverkan med regionen och länsstyrelsen.

Mässor

Destinationens helhet och delar kan också stärkas genom att dela monter på mässor, eller stå bredvid varandra. Både för att visa bredden på utbudet och för att spara på kostnader och personella resurser. Under 2023 har Vadstena kommun deltagit på Seniormässan och Vätternrundans mässa tillsammans med både lokala företag och Motala kommun.

Pressbesök

Pressresor arrangeras tillsammans med Visit Sweden och ofta med ekonomiskt stöd av Region Östergötland. Syftet är att ge journalister och internationella researrangörer en personlig upplevelse av destinationen, material till artiklar och inspirera dem till att inkludera Vadstena kommun i sitt utbud.

Tillsammans med Visit Sweden arrangerade kommuner Vadstena, Linköping, Motala, Ödeshög och Mjölby i september en visningsresa kopplad till Visit Swedens kampanj Spellbound by Sweden. Deltog gjorde 7 internationella researrangörer, kommunernas besöksnäringsansvariga samt två representanter från Visit Sweden i syfte att ge arrangörerna en fördjupad förståelse för vad Östergötland har erbjuda inom natur och kulturturism och inspirera dem paketera, marknadsföra och sälja hållbara upplevelser. Researrangörerna kom från marknaderna Tyskland, Belgien, Schweiz och Nederländerna vilka är redan starka marknader med potential att öka sitt resande under för/eftersäsong med fokus på september-oktober och april-maj.

Denna resa innehöll bl.a.; besök i gamla Linköping, middag på restaurang Jord, cykling Berg-Borensberg, kanaltur i Motala, vandring och boende på Omberg, interaktiv guidning på Naturum Tåkern och besök i Väderstad. Transporterna under veckan stod Vadstenabuss för. I Vadstena övernattade de på Klosterhotellet, strosade på stan och shoppade i butikerna, gick på guidade turer på både Vadstena slott & Sancta Birgitta Klostermuseum, deltog i pilgrimsmässan, åt lunch hos Staffan på Ladugård 206 och bakade kanelbullar hos Anna S.

Under augusti arrangerades också en pressresa med fokus på projekt Arknat i samverkan med Visit Sweden, Region Östergötland, Länsstyrelsen och Ödeshögs kommun. Då deltog en grupp  journalister från Österrike, Nederländerna och Tyskland som bodde på Borghamns Strand och Dahlströmska gården och åt på Ombergs Turisthotell och Restaurang Hörnet. Förutom guidade besök av Arknats vindskydd fick de uppleva Omberg, Tåkern, Vadstenas innerstad, Vadstena slott, Sancta Birgitta Klostermuseum och Klosterkyrkan.

Visningar för enskilda journalister förekommer också vilket exempelvis resulterat i sidor om Vadstena och Göta kanal i Lonely Planets resebok om Sweden.

Vadstena kommun är öppna för samverkan som gynnar den egna kommunen och samtidigt stärker den större destinationens attraktivitet.