Nu tas nästa steg mot den nya stadsdelen Karlsfrid. Ekeblad Bostad börjar nu ta in intresseanmälningar för Brf Bostället.

Vadstena växer. Den nya stadsdelen Karlsfrid kommer att bestå av modern bebyggelse av olika slag, samtidigt som den ska smälta in i den historiska Vadstenamiljön.
Det var en av anvisningarna inför den markanvisningstävling som avgjordes före årsskiftet. Och ett av de två företag som tilldelades mark på området var Ekeblad Bostad.

Så här säger företagets arkitekt Emil Lundin om tankarna kring det som ska bli bostadsrättsföreningen Bostället.

– Utmaningen är att skapa en gestaltning och ett bostadsområde som samtidigt respekterar och knyter an till de befintliga värden och den byggnadstradition som finns i Vadstena, men också utmanar med ett mer samtida uttryck. En nutida arkitektur.

Han berättar att man tagit upp detaljer i den traditionella byggnadskulturen och applicerat i ett annars modernt bostadsprojekt.
–  Det blir exempelvis en variation i volym och höjd, med omväxlande långsidor och gavlar mot gaturummet, där Vadstenastaket skapar en vacker inramning, eller detaljering runt knutar och fönster.

Område med variation

Ekeblad kommer att erbjuda flera olika bostadstyper: enplans parhus, tvåplans parhus samt fristående villor. Det kommer, förklarar Emil Lundin, att finnas stora möjligheter att anpassa sin bostad utifrån de öppna planlösningarna.
Ljuset är viktigt, både interiört och på utsidan.
– Placeringen på tomten är anpassad för att ta vara på solläget och alla bostäder kommer att ha tillgång till två uteplatser.

Vad tycker du gör området attraktivt?
– Närhet till stadskärnan, naturen och vattnet, men framför allt variationen i området. Här kommer att blandas fasadmaterial, byggnadshöjd och bostadstyper, men också boende från olika målgrupper, säger Emil Lundin.