Den 23:e juli är heliga Birgittas dödsdag, även kallad hennes himmelska födelsedag. Efter att hon fått en uppenbarelse om att stifta ett kloster lades grunden till det Vadstena som finns idag.

– Utan Birgitta hade inte Vadstena funnits, det är jag fullständigt övertygad om, säger Magnus Svensson, Kyrkoherde i Vadstena och Dahls församlingar.

Birgittastatyn i Vadstena.

År 1303 föddes Birgitta Birgersdotter och hade redan som barn uppenbarelser, men det var först efter hennes makes död som klostervisionerna började ta form. År 1349 reste Birgitta till Rom med syfte att få tillstånd av påven att stifta en ny klosterorden. Påven Urban V beviljar år 1370 Birgittas ordensregel ”Den allra heligaste Frälsarens Orden”, O.Ss.S. Klosterkyrkan samt klosterområdets byggnation påbörjades efter de angivelser som Birgitta hade mottagit i en uppenbarelse.

Kyrkoherde Magnus Svensson menar att Vadstena var en rik kulturbygd redan innan klosterområdet byggdes, men rika kulturbygder fanns i hela Sverige. Genom att bygga klostret och skapa en ny klosterorden gjorde Birgitta så att Vadstena blev en attraktiv punkt på kartan.

– Klostret som hon grundade blev navet. Vadstena blev till kring klostret, fortsätter Magnus Svensson.

Några av de som idag uppmärksammar den heliga Birgitta på hennes himmelska födelsedag 23 juli, är Societas Sanctæ Birgittæ, SSB, en bönegemenskap inom Svenska kyrkan som verkar för ett rikare gudtjänstliv. Varje år anordnar SSB ett Generalkapitel, även kallat Birgitta-dagarna, med pilgrimsvandring från Ulfåsa till Vadstena följt av mässor och predikan.

– Vi är imponerade av den heliga Birgitta, hennes liv, tankar och uppenbarelser om vad det innebär att leva som kristen, berättar Anna Greek, Moder Superior i SSB.

Vi kan på olika sätt idag se den heliga Birgittas påverkan och arv. Förutom den ståtliga klosterkyrkan, klostermuseet och klosterområdet inspirerar hon till hantverk, guidningar och berättelser i både text och bild. Birgittas livsverk lockar både svenska och utländska turister, varav många pilgrimer. Och i klosterområdet blommar tusentals klosterliljor varje vår.

– Man kommer som turist till Vadstena men lämnar som pilgrim. Det händer något i Vadstena, som grundlades av den heliga Birgitta och som fortfarande påverkar, säger avslutningsvis Magnus Svensson.

Birgitta dör i Rom 1373 och helgonförklarades år 1391 av påven Bonifacius IX. Hon fick aldrig se sitt kloster, som invigdes 1384, men tack vare hennes uppenbarelser och klostervisioner har den heliga Birgitta bidragit till det Vadstena som finns idag. Historien återberättas bland annat på Sancta Birgitta Klostermuseum.

Berättelsen om den heliga Birgitta inspirerar och intresserar människor över hela världen och bidrar till den atmosfär och karaktär som gör Vadstena, en kreativ historia.

Och än idag finns här Birgittasystrar som lever enligt Birgittas ordens livsideal.

 

Rekommenderade länkar:

https://www.svenskakyrkan.se/vadstena/heliga-birgitta 

http://klostermuseum.se/?page_id=56 

https://birgittaskloster.se

http://pilgrimscentrum.hemsida24.se