190 mils pilgrimsvandring fördelat på 15 veckoetapper med start i Vadstena den 18 juli i sommar och med mål i Glasgow och klimatmötet COP26 i november. – Vi vandrar för både världens och mänsklighetens framtid, säger Rickard Borgenback som sedan 2020 är ny föreståndare på Pilgrimscentrum i Vadstena.

Rickard Borgenback utanför Pilgrimscentrum i Vadstena. Klädd i traditionell pilgrimsoutfit med staven och hatten, ryggsäcken och kängorna. Foto: Björn Andersson.

Rickard Borgenback utanför Pilgrimscentrum i Vadstena. Klädd i traditionell pilgrimsoutfit med staven och hatten, ryggsäcken och kängorna. Foto: Björn Andersson.

De kallar vandringen ”Pilgrim’s walk for future” och man hör på namnet att det handlar om att vandra för framtiden och med klimatmötet som målet för vandringen vill de påminna om att klimatfrågan berör alla på alla sätt.

Alla som vill, alla generationer och alla organisationer som vill vara med att delta i klimatvandringen från Vadstena till Glasgow är inbjudna.
– Vandringen är öppen för alla oavsett livsåskådning eller politisk tillhörighet och alla är välkomna att delta, men det är Svenska kyrkan, Linköpings stift och Pilgrimscentrum som står för initiativet.

Den 18:e juli är vandringen är planerad att börja från Vadstena och på Pilgrimscentrum hoppas de att det kommer att komma precis så mycket folk som det är tillåtet.
– Förra sommaren så kom det rätt mycket folk till Vadstena trots Corona, säger Rickard.

Själva vandringen tar förstås plats utomhus, men övernattningarna och kanske även matstationerna är en utmaning att lösa. Samtidigt vill de hålla kostnaderna nere så att alla ska kunna delta. De hoppas därför att det ska finnas lokala företagare och organisationer längs vägen som kan bidra med mat och boende.
– Om inte annat får det bli kantinservering utomhus och det går ju att sova i tält på sommaren. På något sätt ska vi nog kunna genomföra den här vandringen. Men vi har också en beredskap för att begränsningarna kan tvinga oss att ändra rutten, säger Rickard Borgenback.

De som vill vara med och klimatvandra anmäler sig till vandringen på veckobasis. Söndagarna kommer att vara uppsamlingsdagar och vilodagar mellan veckoetapperna, och så vandrar man måndag till lördag.

Den första veckoetappen blir mellan Vadstena och Kaxholmen som ligger strax utanför Jönköping och sen fortsätter det veckovis genom hela Sverige, Danmark, Tyskland och Holland/Nederländerna och sen med båt över kanalen. Där hoppas de kunna få till en överfart med segelskeppet Alida och kunna segla över.
– Om man är intresserad av att vandra så kan man anmäla sig på vår kampanjsida där man kan se vilka etapper som finns. Sen kan man ju absolut välja att gå bara en dag, eller några få dagar, men då får man se över sitt eget boende och hitta lösningar på egen hand, förklarar Rickard Borgenback.

För att planera projektet och ordna med logistik och såväl privat- som företagsengagemang längs vägen så har Pilgrimscentrum tillsatt en projektorganisation. Pilgrimscentrum har nyligen också anställt Annika Spalde som vandringsledare. Annika är diakon i Svenska kyrkan och författare samt en profil inom klimat- och fredsrörelsen.
– Annika flyttar nu till Vadstena och vi hälsar henne välkommen, säger Rickard.

Totalt är det 6 anställda på Pilgrimscentrum som i olika grad arbetar med vandringsprojektet. Men många fler är redan engagerade i förberedelserna i och med samarbeten med Act alliance, Fridays for future, Pilgrim i Sverige; Svenska kyrkans unga, Naturskyddsföreningen, Sveriges kristna råd, Sensus, Grön kyrka, God jord och WWF med flera.
– Det är mycket att rodda med. Men det är kul, säger Rickard Borgenback.

”På 1400-talet var Vadstena Nordens Rom”

Rickard Borgenback är från Piteå i Norrbotten, men kommer senast från Gävle där han verkat som präst och jobbat mycket med pilgrimsvandringar i sin tjänst där.
– När jag fick möjlighet att få den här tjänsten som föreståndare för Pilgrimscentrum i Vadstena för ett år sedan så flyttade vi hit, familjen och jag.

Det blev några veckor av någon slags normalitet för familjen innan allt förändrades i och med pandemiutbrottet.
– Vi fick direkt börja jobba med de frågorna på Pilgrimscentrum, och ändra om i vår verksamhet. Privat så blir det lite svårare att komma in i ett samhälle när det är så här. Det har vi känt av, men vi tycker ändå att vi har fått ett bra mottagande. Vi har känt oss välkomna till Vadstena. Det är en så otroligt idyllisk stad med en väldigt intressant historia.

Det som förstås sticker ut lite extra ur historien om Vadstena för Rickard är Heliga Birgitta, hennes liv och hennes väg och det som kom att bli klosterområdet och klosterkyrkan – och att Vadstena var centrum för pilgrimsrörelsen under 1400-talet.
– Då var vi Nordens Rom och det kom tusentals med pilgrimer till Vadstena. Senare under reformationen kom det här att förbjudas och mer eller mindre glömmas bort och det var först på mitten av 1990-talet som möjligheten med pilgrimsvandringar fick en renässans.

Pilgrimscentrum i Vadstena startade i liten och blygsam skala år 1997, men har sedan vuxit och rörelsen har spridit sig över landet. Nu finns det någon grupp eller verksamhet som håller på med pilgrimsvandring i princip varje församling.
– Det finns en stor efterfrågan också för utbildningar och fördjupningar om att vara pilgrim och Vadstena har på nytt blivit centrum för pilgrimsrörelsen. Det är roligt och givande att få arbeta med dessa frågor. Vadstena är på många sätt alltjämt ett kyrkligt centrum, säger Rickard Borgenback.

Pilgrimscentrum i Vadstena är en startpunkt för pilgrimsvandringar, men kanske framförallt ett mål för vandringar förklarar Rickard. Många vandrar till Vadstena på samma sätt som de gamla pilgrimerna gjorde.
– Vi arbetar medatt försöka förbättra lederna som går till Vadstena, så att det där individuella vandrandet ska bli enklare. Det är det ena och sen arrangerar vi vandringar där man vandrar tillsammans.

– Vi brukar tänka att pilgrim får man definiera själv om man är. Men många är det, för att de vill besöka platsen Vadstena som är ett pilgrimsmål. Under sommaren har vi kanske 200 besök per dag på Pilgrimscentrum och närmare 300.000 årligen till Klosterkyrkan, berättar Rickard Borgenback.

Som pilgrim vandrar man ofta mot ett mål. En kyrka eller en plats som har en historisk betydelse. En vandring i det yttre, i landskapet, i skog och mark, men gör samtidigt en vandring i det inre.
– Pilgrimsvandringen, hjälper oss att göra den längsta resan, den som går från hjärnkontoret ner i hjärtat där vi på något vis landar i oss själva, förklarar Rickard Borgenback.

För att ens vandring ska bli en pilgrimsvandring så tror Rickard att man kan ha bra hjälp i att ha varit med i en arrangerad gruppvandring, för att få ramarna.
– Vi går och delar och samtalar, det kanske har andakter och firar mässa ute i naturen på ett väldigt enkelt sätt. En enkel nattvardsgudstjänst. Man sitter kanske i någon skogsglänta och så går man i tystnad. Det är en viktig övning att öva på tystnad i gemenskap.

Vill knyta samman Europa med Vadstena

Historiskt sett så har Pilgrimscentrum redan genomfört några större vandringar. År 2000 vandrade till exempel pilgrimsprästen Hans-Erik Lindström genom hela landet då kyrkan fyllde 1000 år i Sverige. År 2015 arrangerade pilgrimscentrum en vandring från Uppsala till Paris, och klimatmötet som hölls där.
– Den gången var vi kanske inte lika väl förberedda som den här gången, säger Rickard Borgenback.

Förra vandringen till Paris hade de en vattenflaska som fylldes på längs vägen, som en symbolhandling, och så planterade de ekar längs vägen i Sverige, hela vägen från Uppsala till Lund.
– Därför hette det också ”EKo-vandringen”. Att plantera träd symboliserar mycket, men för oss handlade symbolhandlingen om att vi måste binda koldioxid.

Under årets klimatvandring till Glasgow vill Pilgrimscentrum försöka koppla samman olika vandringsleder ända från Hamburg till Vadstena – för att åter knyta samman Europa med Vadstena. Att lyfta fram goda exempel på klimatarbete längs vandringsvägen är också prioriterat. Det kan vara till exempel allt från vindkraftsparker, solceller till krav- och ekologisk odling. Människor som lever alternativa hållbara liv.
– Själva poängen är att vi vill vandra för klimatet och att vi vill uppmärksamma klimatfrågan, som är en överlevnadsfråga för oss alla, och att det finns hopp och möjlighet att göra något om vi alla hjälps åt.

Länkar:

Pilgrimscentrum

Pilgrim’s walk for future Vadstena-Glasgow COP26

190 mils pilgrimsvandring fördelat på 15 veckoetapper med start i Vadstena den 18 juli i sommar och med mål i Glasgow och klimatmötet COP26 i november. Foto: Björn Andersson.

190 mils pilgrimsvandring fördelat på 15 veckoetapper med start i Vadstena den 18 juli i sommar och med mål i Glasgow och klimatmötet COP26 i november. Foto: Björn Andersson.