Det har sedan en längre tid tillbaka blivit allt populärare att gå pilgrimsvandringar både i Sverige och utomlands. Var och en har sin egen anledning men i takt med att vardagen blir alltmer hektisk blir pilgrimsvandringen en tydligt avgränsad stund för stillhet och eftertanke. En viktig paus för många vandrare och såväl en inre som yttre resa.

Pilgrimer. Foto: Pilgrimscentrum.

Pilgrimer. Foto: Pilgrimscentrum.

Vadstena var ett viktigt pilgrimsmål redan under den heliga Birgittas tid och i vår moderna tidsålder har den fått något av en renässans. I dag lockar Pilgrimsleden runt ettusen besökare om dagen under sommarens högsäsong. För att göra den tillgänglig för fler har man nu börjat digitalisera en del av leden.

Hållbar utveckling

Markus Lindberg är projektledare för digitaliseringsprocessen och berättar att det finansieras genom ett större, europeiskt projekt: Interreg Europé. Syftet är att hjälpa till att finansiera projekt med regional och hållbar utveckling som mål. För Vadstenas del handlar det om att utveckla Pilgrimsleden på ett hållbart sätt. Digitaliseringen blir då ett led i det arbetet. Till att börja med digitaliserar man delen från Ödeshög till Vadstena, men om det faller väl ut kan det på sikt bli aktuellt att digitalisera hela leden. Den första etappen ska förhoppningsvis kunna börja användas under sommaren 2018, även om alla funktioner kanske inte är på plats.

Lättillgänglig guide för alla

Pilgrimsleden till Vadstena ger staden en alldeles speciell karaktär, det är besöksgrupper som söker den atmosfär och andliga förankring som miljön erbjuder. När man nu väljer att digitalisera vänder man sig även till andra målgrupper som kanske har andra motiv än den rent andliga.

– Det är många olika slags människor som söker sig till den här typen av kontemplativa vandringar idag, säger Markus. En del av dem är inte så hemma i kyrkan och dess ritualer och där blir en digital guide en lättillgänglig väg in i nya kunskaper.

Att intresset ständigt ökar i vårt sekulariserade samhälle tror Markus beror på att man söker tystnaden och lugnet, något man behöver som människa men som ju blir allt mer exklusivt idag.

Information och interaktion

Med en digitaliserad version kommer man att få tillgång till mängder av information för att kunna förbereda sig eller ta del av under vandringen men man kommer också att kunna interagera. Dels blir det positivt i sig att dela upplevelsen med andra pilgrimer, men man kommer också att kunna rapportera om något är fel: om det har fallit ett träd över leden eller om en vattenkälla är kontaminerad på något sätt.

– Man ska kunna välja vilka delar man vill veta mer om ur ett andligt perspektiv, men också var man kan äta eller sova. Vi arbetar också med att det ska finnas interaktivitet så att man kan dela sina upplevelser med andra pilgrimer men även rapportera problem längs leden.

Informationen förklarar också hur allamensrätten fungerar och att varje pilgrim har ett ansvar, här vandrar man på naturens villkor.

Första etappen Ödeshög till Vadstena

Den enda nackdel Markus Lindberg ser med digitaliseringen är risken med att vara uppkopplad och därför inte få just den stillhet man söker i en pilgrimsled.
– Men man kan ju stänga av alla push-notiser, mejl och Facebook så att mobilen inte blir ett stressmoment utan faktiskt låter mig gå in i min pilgrimsbubbla, påpekar han.

Valet av sträckan Ödeshög-Vadstena berodde mycket på praktiska skäl, det är lätt att ansluta med kollektivtrafiken samt att hitta boende och mat. Dessutom var en viktig aspekt att den kunde kopplas ihop med andra pilgrimsleder som exempelvis Franciskusleden från Ödeshög till Jönköping. Ska den här turismen kunna växa så behöver man koppla ihop sig med andra regioner tror Markus. Så är det ju till exempel med Santiago de Compostela, man återkommer år efter år för att gå en sträcka och till slut når man sitt slutmål.

– Arbetet med detta har inspirerat oss och vi har börjat fundera på hur vi kanske kan koppla ihop oss med andra Birgitta-orter.
Har man gått en pilgrimsled vill man ofta gärna göra om det tror han. Då kan Vadstena bli ett intressant nav utifrån den heliga Birgitta och kopplas samman med besläktade orter i bland annat Norge, Tyskland och Frankrike.

Text Kina Hultin. Foto Pilgrimscentrum.
Publicerad i magasinet Nyfiken på Vadstena nr 1, 2018.