2023 är året då arkitekturen står i fokus i Vadstena.  Temaåret lyfts särskilt på Instagramkontot Vadstenaguiden.

Byggnadskonsten bidrar till att den unika karaktär som Vadstena har, med många exempel på arkitektur från olika epoker. Under det pågående Arkitekturåret uppmärksammas detta på olika sätt.

Däribland på Instagram. InfoCenter lyfter varje månad en gata eller byggnad i Vadstena, med hjälp Föreningen Gamla Vadstena, med utgångspunkt från föreningens omfattande bildarkiv.

Hittills har det blivit nedslag på Lastköpingsgatan och Vasavägen, liksom byggnader som Kommunhuset och Örberga kyrka. I april är Sjögatan “Månadens gata”

Nyfiken?

GÅ TILL VADSTENAGUIDEN