Hem / Vadstena2023

Arkitekturen tar plats i Vadstena 2023

Under 2023 lyfts arkitekturen i Vadstena. Arkitekturen är byggnadskonsten som gör vår kommun unik och speciell. Här finns det gamla väl bevarat, men här finns också växande och modern byggkonst, tydliga exempel på modernism och flera byggnader med arkitekturhistoriskt värde, liksom nyskapande och innovativ byggkonst.

Följ med under året när arkitekturen visar upp sig, såväl i staden som på landsbygden. Tematiken formas kring en central utställning som riktar sig till alla som vill upptäcka Vadstena kommun som unik plats. Utifrån denna utställning kan skolor, turister och alla medborgare ta avstamp och upptäcka vår stad och landsbygd. I samverkan med förenings- och näringsliv genomsyrar arkitekturen Vadstena kommun 2023 och målet är att du i slutet av året har upptäckt något som du inte sett förut!

#upplevnågotnytt #vadstenaarkitektur #vadstena2023

Detta är på gång – ett litet axplock

Tornet på Rådhuset

4 februari kl 11.00. Invigning av Arkitekturåret 2023 . Göran Fältgren startar årets tema som är Arkitektur i anslutning till Kyndelsmässmarknaden. Hör Göran Söderström och Axel Unnerbäck berätta om den unika arkitekturen i Vadstena kommun. Under dagen kan du också ta del av en vandring mellan några utvalda platser, information kring kommande programpunkter som planeras 2023 presenteras.

Under våren: Modellvisning på Infocenter av resultatet av studentarbete av Healthcare Studio på Chalmers. Healthcare Studio är en kurs inom masterprogrammet på arkitekturskolan. Varje hösttermin erbjuds studenterna möjligheten att få arbeta med ett vårdprojekt i tidigt skede, i samarbete med någon av Sveriges Regioner. I år står Region Östergötland i samarbete med Vadstena kommun som värd med projektet: Vårdcentral i Vadstena. Mer info inom kort.

Del av trygghetsboende med Vadstena slott i bakgrunden

21 mars. Byggemenskaper- en möjlighet för Vadstena? Arkitekten Jan Rydén från KTH berättar om ett forskningsprojekt som främst handlar om hur boendemiljöer (för äldre) skulle kunna organiseras och utformas i framtiden. Anordnas av Vadstena Föreläsningsförening.

12 – 14 maj. “Vadstena på duk”. Gå runt i Vadstena och möt konstnärer som förevigar staden “på duk”. Evenemanget pågår från fredag eftermiddag till söndag förmiddag, detta avslutas med en vernissage på galleri Penseln och Järnet, (Stora Torget 1) och den unika tretimmars utställningen då samtliga verk presenteras och du ges chansen att köpa konsten. Arrangeras av Penseln och Järnet.

Dessutom detta – mer info kommer senare

Maj-oktober. Vadstenas arkitektur- utställning som tar dig på en arkitekturresa i stadens historia, visas utomhus och arrangeras av Vadstena kommun.

Maj-oktober. Arkitektur som inspirerar och visar vägar till framtiden. Utställning om ekologisk och social hållbarhet på Infocenter och Vadstena Bibliotek.

Augusti. Arknat- Vadstena kommun deltar tillsammans med Länsstyrelsen, Regionen och Ödeshögs kommun i arkitekturinternatet Arknat 2023.

Bygg ditt Vadstena med Minecraft och lego. Anordnas av Biblioteket och Vadstena InfoCenter.