Arkitekturen tog plats i Vadstena 2023

Under 2023 lyftes arkitekturen i Vadstena. Arkitekturen är byggnadskonsten som gör vår kommun unik och speciell. Här finns det gamla väl bevarat, men här finns också växande och modern byggkonst, tydliga exempel på modernism och flera byggnader med arkitekturhistoriskt värde, liksom nyskapande och innovativ byggkonst.

Tematiken formades kring en central utställning som riktade sig till alla som ville upptäcka Vadstena kommun som en unik plats. Utifrån denna utställning kunde skolor, turister och alla medborgare ta avstamp och upptäcka vår stad och landsbygd. I samverkan med förenings- och näringsliv genomsyrade arkitekturen Vadstena kommun 2023, och målet var att du i slutet av året hade upptäckt något som du inte hade sett förut! Många aktiviteter arrangerades av olika aktörer under året.

2024 är det Vadstena kommuns offentliga konst som står i rampljuset: Konst i mellanrummet

Utställning: Hålla hus – Arkitektur i Vadstena

Utställningen var en del av arkitekturåret 2023. I paviljongen i Hamnparken kunde du ta del av kartor och filmmaterial för att sedan på egna ben upptäcka arkitekturen i staden. Alla filmer och faktatexter finns att ta del av här.

Här finns fördjupningar om land och stad, den historiska staden, modernismen, sjukhusstaden, hållbara städer och vardagens arkitektur.

Även om du inte hade möjlighet att besöka utställningen under 2023 så finns materialet fortfarande tillgängligt och förhoppningen är att du ska se på Vadstena med lite nya ögon och upptäcka samband som man kanske inte har tänk på förut.

Vill du veta mer eller ta del av en guidad visning eller liknande går det bra att kontakta kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se

Bild i Hamnparken med paviljongen mellan träden

Arkitekturåret – några aktiviteter i korthet

Vindskydd byggt i böljande trä i skogsdunge

ArkNat

ArkNat är ett internat för arkitekturstudenter. Det var ett samarbete mellan Länsstyrelsen (inklusive Naturum Tåkern), Region Östergötland, Ödeshögs kommun och Vadstena kommun. Studenterna fick i uppdrag att under två veckors tid i augusti utforma, rita och bygga två vindskydd och en fågelobservationsplats på Omberg, Svällinge respektive Naturum Tåkern.

Vadstenas del var deltagande i projektplanering, medfinansiering, att visa och berätta om platserna, ta hand om studenterna en ledig kväll och hantera bygglov för det av vindskydden som låg inom kommunen.

Projektet resulterade för Vadstenas del i ett vindskydd vid Svällinge och bra samverkan med de andra aktörerna.

Utställningskärm med text och bild i Övre hamnparken

Framtidens arkitektur – arkitektur som inspirerar

Föreningen Norden har arrangerat en utställning om framtidens arkitektur. Denna har varit en digital fördjupning i Hålla husutställningen men även en fysisk utställning på Vadstena bibliotek under sommaren. Under hösten visades denna sedan i Ödeshög.

Läs mer >

Månadens byggnad

Varje månad har en fördjupning av 12 utvalda byggnader och platser presenterats på instagramkonto @vadstenaguiden.

En stor variation av kända och okända byggnader har på detta sätt tillgängliggjorts under året.

Vadstena på duk

Elin Juberg arrangerade Vadstena på duk den 12-14 maj, Vadstena på duk var starkt inspirerat av Eksjö på duk, arrangerat av Eksjö konstförening där lokala konstnärer målar av valfri del av innerstaden. Under arrangemanget kunde man som besökare gå runt i Vadstena och möta konstnärer som förevigar staden “på duk” i stadsrummet. Avslutningsvis erbjöds en vernissage på galleri Penseln och Järnet där ca 300 besökare tog del av resultatet.

Under samma dagar arrangerades också ett konstuppdrag för ungdomar på initiativ av Vadstena kommun. Uppdraget var att måla en tavla med tema arkitektur och med handledning av Joel Alenius medverkade 11 ungdomar som sedan medverkade vid vernissagen på Penseln och järnet.

Invigning

Invigningen av arkitekturåret skedde den 4 februari i samband med Kyndelsmässomarknaden på Rådhustorget. Byggnadsvårds profilerna Axel Unnerbäck och Göran Söderström berättade om Vadstenas historia och Kultur- och utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren ringde in året med hjälp av Rådhusets tornklocka.

Vy över Vadstena innerstad i fågelperspektiv.

Utställning om vårdcentralen

April och maj visades Chalmers studenters skissförslag på nya vårdcentralen samt det antagna förslaget på vårdcentral. Skisserna visades på Infocenter.

Minecraft

Biblioteket har arrangerat visning av staden för att sedan övergå i en workshop där ungdomar själva kunnat bygga sin minecraft värld.

Glashus med växtlighet framför

Föreläsningar

21 mars Byggemenskaper- en möjlighet i Vadstena. Jan Rydén Bonmot och Per Franson från KTH Arkitekturskolan berättar om byggemenskaper, ett sätt för grupper av individer att bygga sina egna flerfamiljshus. Arrangör Föreläsarföeningen.

16 september föreläsning med författaren och vetenskapsjournalisten Marie Granmar om framtidens boende – Naturhus – och hur vi kan få ett rikare liv genom att kretsloppsanpassa våra hus. På biblioteket, arrangör Föreningen Norden.

13 november Linda Staaf besökte Vadstena biblioteket i november med en föreläsning om att bygga och bo i ett Tiny house. Det var en mycket välbesökt föreläsning.

Vy över Vadstena innerstad i fågelperspektiv.

Konstutställning

I november arrangerades en konstutställning i samarbete med Vadstena Konstgalleri. Konst från kommunens konstsamling med motiv från arkitektur i Vadstena visades. Öppet lördagar och söndagar med en extra visning för kommunanställda. 118 personer besökte utställningen.