Grupp samtalar kring bord

Den 23-25 april 2024 ägde GSTC2024-kongressen rum för första gången i Sverige, på Kungliga Djurgården i Stockholm. Och Vadstena fanns representerat. 

Arrangerad av Global Sustainable Tourism Council (GSTC) och partners samlades över 500 deltagare från nära 60 länder för intensiva diskussioner och kunskapsutbyte.

Konferensen, som hade temat “Purposeful travel”, belyste vikten av att främja hållbarhet inom turismen för att säkra en livskraftig framtid för både miljö och lokalsamhällen.

Sofie Jorsell, Turismsamordnare & Destinationsutvecklare i Vadstena Kommun, deltog som en del av Leaderprojektet “Hållbar Turismutveckling Vadstena”, med syfte att främja erfarenhetsutbyte, samverkan med andra destinationer och öka den lokala kunskapen om hållbar utveckling. Med på kongressen var även även den lokala aktören Linda Staaf från Woods & Water.

GSTC2024 erbjöd en plattform för intensivt kunskapsutbyte och interaktivt lärande, där deltagarna delade erfarenheter och insikter om hur destinationer och verksamheter kan anpassa sig för att agera klimat- och miljösmart. Genom föreläsningar, workshops och paneldebatter utforskades även framgångsrika exempel på att engagera besökare, invånare och företag i det lokala samhället, samt strategier för att utveckla långsiktiga och innovativa företag inom hållbar turism.