Vadstena klättrar mest av de östgötska kommunerna när organisationen Villaägarna rankar småhuskommuner.

Sveriges bästa småhuskommun heter undersökningen, där kommunerna i landet rankas utifrån ett småhusperspektiv. Uträkningen görs utifrån 12 variabler, som tillsammans ska visa om en kommun är attraktiv för småhus.
Så här skriver Villaägarna:
”En förutsättning är hur många småhus en kommun planerar för och huruvida dessa sedan byggs. Undersökningen mäter frekvensen av antal småhus per 1000 innevånare och över ett decennium vilken andel av bostadsbyggandet som är småhus samt hur byggandet relaterar till medelfolkmängd.”

Inbrottsrisk, försäkringskostnader och driftskostnader, som el samt vatten och avfall, är något som också räknas in i den totala bedömningen.

Rankingen delas in i landsbygdskommuner och övriga kommuner. När det gäller landsbygdskommuner toppar Älvdalen listan på riksnivå, medan Lekeberg hamnar överst i kategorin övriga kommuner.

Villaägarna har även gjort en analys på länsnivå. Det konstateras att Östergötland står sig starkt i annars ganska tuffa tider:
”Östergötland uppvisar i det uppmätta indexet en stor styrka. Trots att indexet i södra Sverige tyngs av ökade driftskostnader klarar flera kommuner i Östergötland goda resultat. Planeringen för småhus som var bra i mätningen 2021 befäster i årets index flera orter som småhuskommuner. Boxholm, Vadstena och Kinda har i teorin en hög ambition om flera småhus.”

Vadstena kommun växer mest, enligt Villaägarna, och klättrar också snabbast i rankingen på länsnivå. Kommunen har avancerat från plats 67 till 38 på riksnivå och från femte till fjärde plats i Östergötland.

Vill du läsa rapporten:
KLICKA HÄR