Swedish Workshop är en återkommande mötes- och marknadsplats mellan svensk besöksnäring och utländska researrangörer. Syftet är att skapa och utveckla nya kontaktytor och generera affärer. Som deltagare får man ett utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter och presentera sitt utbud för researrangörer som arbetar med privatresor runt om i världen. Swedish Workshop är Visit Swedens största internationella arrangemang där de bjuder in köpare från de prioriterade marknaderna; UK, Benelux, DACH, Frankrike, Kina och USA samt även från våra närmarknader Norge, Danmark och Finland.

I maj reser bolagets turismsamordnare dit tillsammans med sin motsvarighet i Motala för att marknadsföra vår destination vid Vättern. Prioriterade marknader är Tyskland, Nederländerna, Norge, Danmark och Belgien som enkelt kan nå oss på ett hållbart sätt och vi inriktar oss mot de arrangörer som har intresseområden Vättern, historia, naturupplevelser, pilgrimsvandring(Birgitta Ways som går Tyskland-Norge) och hållbara resor. Med avstamp i vårt arbete med Hållbar Turism presenterar vi vårt utbud av hållbara upplevelser och arbetar aktivt med säsongsförlängning för att öka intresset för resor i april-maj samt sept-okt. Genom samverkan mellan två kommuner, som har stor gemensam marknad, kan vi inspirera kunderna att stanna längre i vårt område.

Läs mer om Swedish Workshop på Visit Swedens hemsida: Swedish Workshop i Falun 2022 | Visit Sweden

Hållbar turismutveckling

I Vadstena bedriver vi sedan några år tillbaka ett projekt finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Vadstena kommun. Projektet bygger på lokala aktiviteter som vänder sig till lokala företag och föreningar som vill utveckla sin turismverksamhet och stärka sin marknadsföring genom samarbete. Den gemensamma nämnaren för samarbetet är hållbarhet. Med utgång i Agenda 2030 arbetar vi tillsammans mör att minska de negativa miljömässiga, ekonomiska och sociokulturella aspekterna av turismutvecklingen och bidra till en bättre plats att bo, verka och besöka.

En stort del av projektet fokuserar på erfarenhetsbyte genom studiebesök, utbildning och föreläsningar med inriktning på hållbarhet samt samverkan kring marknadsförings insatser och datainsamling. Deltar gör den lokala besöksnäringen, men också den kreativa- och gröna näringen, som genom kompetensutveckling, produktutveckling och marknadsföring får möjlighet till nya samarbeten, konkurrenskraftigare verksamhet, fler och nya kunder och därmed tillväxt. Indirekt har det även en positiv påverkan på hela samhället som med en hållbar turismutveckling ur alla aspekter får en bättre bostadsmiljö, fler lokala arbetstillfällen och en attraktivare plats att verka på.

Projektets långsiktiga mål är att:

• Öka kunskap och kompetens om hållbar turism hos berörda parter genom utbyte av god praxis

• Utveckla nätverkspartners turistiska potential genom att öka produktsamverkan/skapa paketerade turismprodukter

• Främja marknadsföringen av nätverkspartners turismprodukter på den lokala och internationella marknaden

• Skapa ett inom projektet gemensamt system och en innovativ metod för att utveckla och främja hållbar turism som kan användas av LAG (Leaderområdet).

• Att underlätta utvecklingen av en hållbar och miljövänlig turism på landsbygden i Sverige, Vadstena kommun.