Under sommaren mångfaldigas antalet människor som vistas i Vadstena kommun. De besöker evenemang, handlar i butiker och njuter på restaurang. Den stärkta köpkraften ger våra näringsidkare möjlighet att erbjuda kommuninvånarna ett brett utbud, året runt.

Under pandemin gjorde resmönstret en avvikelse men nu är antalet besökare uppe på normala siffror igen, eller lite högre. Under perioden januari till augusti i år har vi som exempel haft 11% fler gästnätter än samma period i fjol enligt SCB:s preliminära sammanställning. De utländska gästnätterna har ökat med hela 60% och de många evenemangen i kalendern har lockat många dagsbesökare. Mer statistik för branschen finns på webbsidan: Nationell inkvarteringsstatistik | Visit Östergötland (visitostergotland.se)

I övrigt summerar besöksnäringen en bra sommar, vädret till trots. Nu ser vi fram emot en skön höst och en mysig vinter!

Frukost vid bäddad säng