Sofie Jorsell stående framför deltagarna, som sitter vid bord.

Sofie Jorsell, turismsamordnare och destinationsutvecklare i Vadstena kommun.

Destinationsutveckling och mat stod i fokus när kommunens turism- och näringslivsavdelning bjöd in till workshop och inspirationsdag i Vadstena. Och det blev ett lyckat och välbesökt evenemang.

Hållbar turismutveckling är ett projekt finansierat med Leaderstöd. Veckans konferens var en del av projektet  och tack vare stöd från Region Östergötland hade man även kunnat bjuda in aktörer och producenter från grannkommunerna Motala, Mjölby och Ödeshög.

– Vi är så glada att ha möjlighet att bjuda in till denna workshop och inspirationsdag där vi djupdyker i ämnena destinationsutveckling och mat, sade Sofie Jorsell, turismsamordnare och destinationsutvecklare i Vadstena innan konferensen drog igång på Starby Spa Hotell & Konferens.

Intresset var stort. Över 50 personer hade anmält sig
– Det är en bra blandning av företag, föreningar och kommunanställda med det gemensamma intresset att utveckla vår vackra bygd, konstaterade Sofie Jorsell.

Under dagen fick deltagarna lyssna till ett flertal spännande föredrag. Se programmet här.

Strategen Kim Ross föreläser

Kim Ross, strateg på Region Östergötland, var först ut under eftermiddagen.

Sofie Jorsell hade förhoppningar om att dagen skulle ge deltagarna inspiration att jobba vidare.

– Vi har deltagare från den lokala besöksnäringen, den kreativa och den gröna näringen och ambitionen att dagen ska ge nya samarbeten, konkurrenskraftigare verksamhet, fler och nya kunder och därmed tillväxt. Indirekt har det även en positiv påverkan på hela samhället som med en hållbar turismutveckling ur alla aspekter får en bättre bostadsmiljö, fler lokala arbetstillfällen och en attraktivare plats att verka på.

Om projektet:

Hållbar turismutveckling är ett projekt finansierat med Leaderstöd. Projektet bygger på lokala aktiviteter som vänder sig till företag och föreningar som vill utveckla sin turismverksamhet och stärka sin marknadsföring genom samarbete.
Den gemensamma nämnaren för samarbetet är hållbarhet. Med utgång i Agenda 2030 arbetar vi tillsammans för att minska de negativa miljömässiga, ekonomiska och sociokulturella aspekterna av turismutvecklingen och bidra till en bättre plats att bo, verka och besöka.