Det är viktigt att företagen är förberedda på hur de ska agera vid en samhällskris. Därför har MSB nu samlat nyttig och viktig information på en särskild sida.

Om samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig så är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, mycket viktig. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har nu – i dialog med företag och branschorganisationer – samlat information för det privata näringslivet.

Inte minst är starka och väl förberedda företag väsentliga för att befolkningen ska kunna förses med de varor och tjänster som behövs för dess överlevnad. Det vill säga vår försörjningsberedskap.

Länk:
Se filmer och läs artiklar om hur du kan jobba med beredskapen i ditt företag