När Småföretagarnas riksförbund presenterar årets småföretagarindex, som rankar förutsättningarna för små företagare i landets 290 kommuner så har Vadstena klättrat 13 placeringar, till plats 21, näst bäst i länet.

Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma.
De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor.

Dimensionerna är: lokal marknad, företagsamma per capita (antal privata arbetsplatser som drivs av företagare), de lokala företagens överlevnadsgrad, lokala trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.

Nima Sanandaji är författare till rapporten.

Här är länk till rapporten över Vadstena kommun: https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/presentations/sfr-sm%C3%A5f%C3%B6retagarindex-2023/sfr-smaafoeretagarindex-2023-vadstena-kommun.pdf

Här är länk till hela rapporten: SmåföretagarIndex 2023 – Rapport – | Småföretagarnas Riksförbund (smaforetagarna.se)