Anna Säfström, plan- och bygglovschef, Patrik Edvinsson, byggnadsingenjör, och Nasos Alexis, planarkitekt och GIS-samordnare.

Anna Säfström, plan- och bygglovschef, Patrik Edvinsson, byggnadsingenjör, och Nasos Alexis, planarkitekt och GIS-samordnare, är redo att ta samhällsbyggnadsprocessen i Vadstena till en ny digital nivå.

 

Nu blir det smidigare att ansöka om bygglov. Detta när Vadstena kommun tar ett steg mot det som kallas en digital samhällsbyggnadsprocess.

Det är Boverket som fått i uppdrag av regeringen att arbeta för en effektiv och enhetlig samhällsbyggnadsprocess i hela landet. Verket ska utveckla digitala arbetssätt som förenklar för både medborgare, handläggare på kommunen, aktörer inom byggsektorn och beslutsfattare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vadstena har kommit en bra bit i detta arbete och i december kommer nya digitala lösningar att bli tillgängliga via kommunens webbplats.
– Vi har redan tidigare jobbat digitalt, men inte på den här nivån, konstaterar Anna Säfström, plan- och bygglovschef.
– Det kommer att bli ett jättelyft!

Självguidande system

Nu ska kommuninvånaren till exempel kunna göra en bygglovsansökan helt på egen hand via sin dator. Det har lagts stor vikt vid att skapa smidiga och användarvänliga lösningar. Du ska, även om du inte är så hemma i de digitala miljöerna, klara av processen.
– Den stora fördelen med systemen är att de är själguidande, påpekar Nasos Alexis, planarkitekt och GIS-samordnare.
Under året har nya system och verktyg successivt blivit installerade på webbplatsen.
– Vi har också uppdaterat och moderniserat en del befintliga verktyg, berättar Alexis och tillägger att man i Vadstena haft en fördel i att kunna dra nytta av erfarenheter från andra kommuner.

Också ur hållbarhetsperspektiv får digitaliseringen en positiv effekt, eftersom den medför en mycket begränsad pappershantering. Inloggning till e-tjänsterna sker med bank-ID, signaturer likaså, och kontakten med kommunen går via en digital brevlåda.

Finns möjlighet att få fysisk hjälp

De nya automatiserade lösningarna innebär inte att personalen på förvaltningen blir sysslolös.
– Det har krävts mycket kompetensutveckling för oss och våra kollegor, säger Nasos Alexis.
– Ja, det här ställer krav på oss som jobbar, vi måste anpassa oss efter ett nytt arbetssätt och nya rutiner, inflikar Anna Säfström.

Det har, påpekar hon, varit en positiv inställning från alla. Anna Säfström framhåller särskilt att det även i fortsättningen kommer att finnas möjlighet att få fysisk hjälp från förvaltningen, särskilt för de som känner sig osäkra med tekniken.
– Vi kan självklart ta emot ett samtal eller besök fortfarande. Våra dörrar är alltid öppna.

Ur ett vidare perspektiv så ser hon en stor fördel i att landets kommuner nu får samma riktlinjer och gemensamma system att jobba utifrån. Det betyder att alla får tillgång till samma information, vilket också innebär att beslut kan fattas både snabbare och med högre kvalitet. Det höjer också, enligt henne, rättssäkerheten.