Landsbygdsveckan är igång och för Vadstena kommun är landsbygd och landsbygdsfrågor ett av de områden politiken vill prioritera.

#hållbaravadstena

Den här veckan pågår den nationella Landsbygdsveckan. Initiativtagare är Landsbygdsnätverket, Tillväxtverket och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Som en del i detta arrangeras i helgen Östgötadagarna av landsbygdsprojektet “Ut på landet” som drivs av Region Östergötland.

Vadstena kommun är geografiskt sett en liten kommun med relativt korta avstånd till samhällsservice oavsett var i kommunen man bor, men mer finns att göra för att möjliggöra utveckling. Landsbygd är ett av de prioriterade områdena i den politiska viljeförklaringen för den här mandatperioden.

För boende på landsbygden är det inte lika lätt att ta del av samhällsservice som för dem som bor i tätorten.
– Det finns närtrafiken som Östgötatrafiken tillhandahåller, den vill vi vidareutveckla med mera tider och möjligheter att passera kommungränser, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M).

Från den politiska majoriteten vill man titta vidare på möjligheterna för bostadsbyggande i Nässja, Rogslösa och Borghamn.
– Nuvarande detaljplan möjliggör byggnation i Rogslösa. Nu påbörjar vi arbetet med en ny översiktsplan och där vill vi peka på nya områden till exempel i Borghamn och Nässja, säger han.

Utbyggnationen av fibernätet i landsbygdsområden påbörjades tidigt i Vadstena kommun.
– I princip alla på landsbygden har tillgång till bredband. Det möjliggör för många att bo och arbeta på landsbygden vilken gör den levande, säger Peter Karlsson.

Genom dialog och regelbundna samtal med boende, näringsliv, föreningar och byaråd vill kommunen skapa förutsättningar för utveckling i landsbygden.
– Vi ska utnyttja vår litenhet genom att prata med alla, lyssna in varandras behov, utmaningar och möjligheter, säger han.

Du kan som medborgare framföra synpunkter genom appen Ett bättre Vadstena.

The post Vilka landsbygdsfrågor tycker du är viktigast i Vadstena ? appeared first on Vadstena kommun.