Nu är det klart vilka som blir de två företag som får markanvisningsavtal i den nya stadsdelen Karlsfrid.

Trots ekonomiskt tuffa tider kom det in många förslag till markanvisningstävlingen under hösten.

– Det har varit stort intresse från seriösa aktörer, konstaterar Per Hallin, mark- och exploateringsingenjör i Vadstena kommun.

Samtliga förslag som kom in utvärderades och företagen bedömdes alla som trovärdiga.
– Det var genomgående hög nivå på förslagens gestaltning med flera attraktiva förslag, säger Petter Frid, stadsarkitekt.

Skiss i färg på gata med flera hus.

Harmonisk variation var rubriken för bidraget från Ekeblad bostad AB.

Endast två aktörer

De två företag som valdes ut och kommer erbjudas markanvisningsavtal i detta skede är: Fastighetscompagniet AB/ Fagnes AB och Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB samt Ekeblad Bostad AB.

– Det har, med hänvisning till marknadsläge och genomförande, bedömts att begränsa anvisningens omfattning och endast tilldela två aktörer. Detta för att ge goda förutsättningar innehåller tilldelade förslag olika byggnadstyper för att därmed uppnå en större bredd, förklarar Petter Frid.

De två förslagen som tilldelas bedöms inom respektive kvarter vara de förslag som i största utsträckning uppvisar en följsamhet mot gestaltningsprogram och detaljplan.


Om de vinnande förslagen:

Kvarteret Jordkällaren
Motivering – Fastighetscompagniet AB/ Fagnes AB och Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB

Föreslaget omfattar genomgående högre och smalare hus och präglas i materialval och utformning av Vadstenas äldre bebyggelse. Entréer vänds ut mot gatan, större parkeringsplatser har placerats avskilda inne på gården och klassiska staket och plank ramar in kvarteret. Projektet är genomgående väl beskrivet och bedöms bäst överensstämma med tävlingens uppsatta kriterier.

 

Kvarteren Ladugården, Bostället och Boden
Motivering- Ekeblad Bostad AB

Förslaget visar upp en varierad och väl gestaltad bebyggelse. Samtliga tre bostadstyper har en form som väl överensstämmer med anvisningens kriterier. Entréer knyter an fint med gaturummet och de olika byggnadselementen men även kulörer och materialval skapar ett gemytligt och varierat gaturum. Genomgående är förlaget väl beskrivet och förmedlar en tydlig bild överensstämmande med tävlingens uppsatta kriterier.

The post Två företag får bygga på Karlsfrid – se deras förslag appeared first on Vadstena kommun.