Snart upphör Vadstena turism och näringsliv AB. Istället går verksamheten över i kommunal regi.

Vadstena turism- och näringsliv AB startade 2016 som ett helägt bolag inom kommunkoncernen. Sedan 2020 har kommunen också köpt in arbetsledning av sin kommunikationsenhet från bolaget.

Vid kommande årsskifte avvecklas emellertid bolaget och verksamheten kommer fortsättningsvis att ligga inom kommunen. Det är ett steg som flera kommuner tagit på senare år.
– Arbetet med att skapa goda förutsättningar för turism- och näringslivsutveckling är något som berör flera av kommunens förvaltningar. Därför underlättar det att ha en gemensam organisation, förklarar Jessica Hallros, bolagets vd, som i januari istället blir kommunikations- och näringslivschef för kommunen.

Övergången innebär inga förändringar för själva verksamheten. InfoCenter på Storgatan kommer fortsätta att erbjuda service och information för besökare, inflyttare och företag, precis som tidigare.
– InfoCenter har blivit ett viktigt nav för samordning av det lokala utbudet och värdskapet, konstaterar Jessica.

Verksamheten kommer från januari att tillhöra kommunstyrelsens förvaltning och fördelas på två nya avdelningar; turism- och näringslivsavdelningen respektive kommunikationsavdelningen.
– Även personalen blir den samma, berättar Jessica.
– Mats Manfredsson och Sofie Jorsell är kommunens personal på nya turism- och näringslivsavdelningens InfoCenter medan Mats Bengtsson och Jennica Frander finns på den nya kommunikationsavdelningen i kommunhuset.

The post Ny kommunal verksamhet för näringsliv, turism och kommunikation appeared first on Vadstena kommun.