Den 10 oktober inbjuds det lokala näringslivet till Näringslivsdag i Vadstena. På agendan: Företagsklimatet och näringslivets förutsättningar.

Näringslivsdagen hålls på Restaurang Banco, från lunch den 10 oktober. Se program och anmäl dig senast den 25 september via denna länk: Näringslivsdag

– Vi hoppas på bra samtal mellan lokala företagare och Vadstena kommuns företrädare om företagsklimatet och de lokala förutsättningarna för näringslivets tillväxt, säger kommunikations- och näringslivschef Jessica Hallros.
–  Dialogen kommer ligga till grund för det näringslivsprogram som är beställt av politiken med handlingsplan för det koncernövergripande näringslivsarbetet.

Svenskt Näringsliv skickar varje år ut en enkät med frågor om det lokala företagsklimatet och organisationens regionchef Johan Gustafsson deltar på Näringslivsdagen.
Resultatet av deras enkät presenterades i maj på foretagsklimat.se och kommer för Vadstenas del att användas som inledning till eftermiddagens dialog den 10 oktober.
Den 20 september publiceras också en rankning där samtliga kommuner ingår.

– Vi vet sedan tidigare att samverkan med skolan, en rättssäker och effektiv myndighetsutövning samt platsutveckling och bostäder efterfrågas av näringslivet, säger Jessica Hallros.

NKI-mätning

Alla ärenden som hanteras av kommunen utvärderas i NKI-mätningen Insikt. (NKI står för nöjd-kund-index). De myndighetsområden som har mäts är bygglov, miljö- och hälsoskydd, samt livsmedelskontroll.
Brandskydd, serveringstillstånd och upphandling hanteras av Motala kommun.
SKR (Sveriges kommuner och regioner) offentliggör de nationella resultaten samt kommunrankningar för gruppen företagare i en så kallad “Öppen jämförelse Företagsklimat”. Där går, enligt Jessica Hallros, Vadstena kommuns utveckling i önskvärd riktning.

Riktlinjerna för kommunens näringslivsarbete innehåller också ett antal fokusområden som bygger på en stärkt dialog. Kommunledning prioriterar företagsbesök under hela året och arrangerar förutom Näringslivsdagen också ett antal andra mötesplatser med och för näringslivet.


”Näringslivet i Vadstena ska ges god kommunal service och ha goda förutsättningar att utvecklas. Vi vill att dialogen och samarbetet mellan kommunen och näringslivets aktörer ska stärkas och utvecklas, inte minst vad gäller kompetensförsörjning och värdskap.”

Utdrag ur den politiska viljeinriktningen för mandatperioden

The post Näringslivets förutsättningar på agendan den 10 oktober appeared first on Vadstena kommun.