Att strosa planlöst i Vadstena är en njutning för kropp och själ. Vi låter dofterna, de fina gamla husen och blommornas vackra färger styra våra steg…

VADSTENAS TRÄDGÅRDAR tar fart tidigt på våren när klosterliljorna blommar. Varje år förvandlas Munkträdgården till ett grönvitt hav och turisterna vallfärdar. Här har den lilla blomman vuxit, förökat sig och spridit väldoft ända sedan munkarna tog hit den på medeltiden. När den lila krokusen sprakat färdigt tar tulpaner och rosor vid. Och mängder av andra vackra växter.

Örtagården välkomnar

Örtagården välkomnar

Vadstena klosterträdgård inrymmer de tre enheter som den heliga Birgitta föreskrev i sin klosterplan: fruktträdgården, krydd- och örtagården samt gräsgården. I gräsgården, som liknar en blomsteräng, lär nunnorna ha anammat Birgittas råd, att vandra ut och andas frisk luft. Idag är fruktträdgården ett klonarkiv för 18 mandatsorter med hundratalet fruktträd av varierande ålder – Pomerium Vadstenense. Örtagårdens vänner sköter och levandegör Örtagården och Vadstena guideförening erbjuder trädgårdsguidningar.

Ett par hundra meter bort längs vattnet ligger Vadstena kommuns koloniområde. Här är var och en sin egen bonde och det fejas och fixas bland broccoli, sallad, kryddväxter och hallon. Koloniträdgårdar har funnits i Sverige i över hundra år och var till en början ett sätt att skaffa sig ett stycke mark att odla på, när människorna flyttade från landet in till staden.

I innerstaden finns kvarter som benämns ”trädgårdsstaden”. Husen är äldre i trädgårdar indragna från gatan på linje vid varandra eller så gömmer sig grönskan på en innergård. Trädgårdarna är här ett påtagligt och viktigt inslag i miljön, med gröna genomblickar in mellan husen, rosor som lutar sig mot

planken, fruktträd och välskötta rabatter.

Rosor på fasaden

Rosor på fasaden

I anslutning till de gamla sjukhusen finns generösa grönytor för promenader och rekreation. Intill slottet

och hamnen ligger Slottsparken. Här anlades under 1500-talet en trädgård med såväl fruktträd som odlingar. Idag är den enklare men fortsatt en uppskattad plats.

Så här lyder beskrivningen till 1705 års stadskarta:

”En trädgård under slottet lydande, därest nu för tiden, är både unge och gamla fruktbärande träd tillfinnandes samt en hop gamla askträd utmed gångar och sidor planterade. Och dessutom nyttige kryddängar, samt vacker höväxt överallt, som trädgårdsmästaren allt sådant för ett visst avgående arrende till sin nytta bukar och där till trädgårdsstuga med andra nödiga

hus hävdar.”

Vallmo i råg

Vallmo i råg

Men allt är inte bara prydnadsväxter. Vadstena kommun ligger i den västliga delen av Östergötlands bördiga slättbygd och består till hela 81% av bördig jordbruksmark som med årstiderna skiftar i gult, grönt, rött, blått och brunt.

Vadstenas Trädgårdar är ett nätverk entusiaster med gröna fingrar som vill levandegöra det gröna kulturarvet och inspirera till odling. Nätverket visar gärna sina trädgårdar och odlingar och välkomnar likasinnade att ta del av tips, berättelser och inspiration, en del av Vadstenas kreativa historia!
Läs mer här: Vadstenas trädgårdar – Destinero