Tre stora böcker med hemgjorda bokband i papp och säckväv ligger på en hylla i Landsarkivet i Vadstena. Sidorna är fyllda av sirlig text och målade blommor. Länge var Blomsterbibeln ett mysterium, men nu är gåtan löst och ska bli Youtube-film.

Skaparen av Blomsterbibeln var patient på Vadstena hospital i slutet av 1800-talet och målade sina blommor där. Han är bara en alla de tusentals patienter som har vistats på Vadstenas vårdinrättningar genom åren. För vård och omsorg har en månghundraårig historia i Vadstena. I år är det 500 år sedan köpmannen Mårten Skinnare fick tre tomter av Vadstena Kloster och byggde hospitalet i Vadstena.

– Hospitalet i Vadstena var det näst största sjukhuset i landet i slutet av 1500-talet. På den tiden var ju Vadstena också en av Sveriges största och viktigaste städer, säger Claes Westling, ställföreträdande landsarkivarie vid Landsarkivet i Vadstena.

Claes Westling, ställföreträdande landsarkivarie vid Landsarkivet i Vadstena

– Och traditionen går egentligen ännu längre tillbaka. Redan på 1400-talet fanns Helgeandshuset, med koppling till klostret, som tog hand om människor som inte kunde ta hand om sig själva. Det var en blandning av mentalsjukhus, ålderdomshem, långvård och sjukhus.

Vårdtraditionen i Vadstena är förmodligen mest förknippat med de psykiskt sjuka. På 1700-talet började medicinkonsten göra en uppdelning i själsliga och kroppsliga sjukdomar och 1757 byggdes stora dårhuset i Vadstena, det första sjukhuset i landet för enbart mentalt sjuka. Senare kom Centralhospitalet, Asylen och så småningom Birgitta sjukhus. Genom åren har de udda individerna och originalen befolkat och berikat Vadstena.

Hospitalets utegård

– Det har präglat Vadstena på många sätt. Nästan alla hushåll i Vadstena hade någon form av relation till Birgitta sjukhus. Och den ständiga närvaron av patienterna tror jag har påverkat staden på ett bra sätt. Det har skapat en tolerans mot det som är lite avvikande.

– På ett sätt hänger Vadstenas många sidor ihop. Mårten Skinnares projekt var ju sprunget ur klostret. Och den starka andliga och humanistiska traditionen går hand i hand med omsorgen om de psykiskt sköra. Även konstnärstraditionen i Vadstena har en koppling. Det finns ett spår där mellan konstnärskap och psykisk sjukdom.

För historien om mentalvården i Vadstena är på sätt och vis också en historia om kreativitet. Många är de konstnärer som vårdats för psykisk sjukdom i Vadstena. Och i Landsarkivets hyllor finns skatter från förr bevarade. Ett exempel är Blomsterbibeln som kom till arkivet från Birgitta sjukhus bibliotek på 70-talet. Tre tunga, tjocka och hemgjorda böcker om en värld någonstans mellan fantasi och verklighet. Sida efter sida med texter, kartor och målade blommor. En del verkliga, andra påhittade.

– Böckerna målades av en patient som var intagen på Vadstena Hospital på 1800-talet, berättar Claes Westling. Och det var länge en gåta vem som hade skapat Blomsterbibeln. Men vår arkivarie Emma Hagberg började forska och hittade till slut ett spår till Västerviks sjukhus.

– Det visade sig vara en man från Värnamotrakten som hade skapat liknande böcker i Västervik. Historien om Blomsterbibeln är fantastisk och den kommer att bli film på Youtube någon gång under året har vi tänkt.