Arbetskooperativet Koop M har inte bara överlevt utan utvecklats i en bransch som länge haft det tufft. Nu fyller verksamheten 30 år.

Susanne Berg och Jörgen Forsell framför vägg med jubileumsmärke.

Susanne Berg och Jörgen Forsell är verksamhetsledare på Koop M.

Jörgen Forsell är verksamhetsledare och är den ende som varit med sedan starten. Han ser flera anledningar till att Koop M lyckats överleva när så många sociala företag fått lägga ner under 2000-talet.
– Vi har bredd och flexibilitet och kan göra insatser snabbt när våra kunder hör av sig.
Han ser också det faktum att verksamheten har en extern styrelse som en del av framgångsreceptet.
– Det ger oss extra kompetens och gör att vi får ett ännu större nätverk.
Samarbetet med det lokala näringslivet är ytterligare en ingrediens. Koop M utför och har utfört uppdrag åt oerhört många företag i staden. De har backat upp med personal till industriföretagen och har legotillverkning i de egna lokalerna.
­– Vi har blivit etablerade i staden och om det är jobb vi inte klarar ut själva så har vi ofta möjlighet att anlita samarbetspartners i vår tur, berättar Jörgen.

Två män mäter en bräda i verkstad.

Niklas Enkvist och Karl Nekkonen är två av de anställda.

De flyttade in i fastigheten på Pilgrimsvägen på 90-talet och kring millennieskiftet köpte kooperativet lokalerna. Då hade de gått från vanlig förening till ekonomisk förening utan vinstkrav. I dag är Koop M bland de äldsta arbetskooperativen i landet och har 17 anställda, som samtliga också är medlemmar i föreningen.

Verksamheten är uppdelad i sex områden: Lokalvård, bygg/fastighet, legoarbete, personaluthyrning, textil och trädgård.  Just nu är bygg/fastighet, lokalvård och trädgård störst.
– Men det går i vågor. Därför är det en fördel att vi har en så stor bredd, konstaterar Jörgen.
­– Det gör att vi inte är så konjunkturkänsliga.

Man vi håltagningsmaskin.

David Sandberg, som jobbat på Koop M i åtta år, här sysselsatt med legoarbete åt EWAB.

Något som prioriteras högt är att planera framåt, att ständigt leta nya uppdrag och ibland också tänka nytt.
– Det går inte att stå still med arbeten, säger Susanne Berg, som även hon är verksamhetsledare, sedan 20 år tillbaka.
– Det är därför vi gjort så många olika arbetsuppgifter i alla år.

Det är till viss del personalens förtjänst att Koop M verkar inom så många områden.
– Vi tar vara på den kompetens och kunskap som medlemmarna har, försöker alltid hitta arbetsuppgifter som passar för var och en, säger Susanne.

Samtliga som jobbar på kooperativet har kommit via praktik eller arbetsträning. Det är en process som blivit betydligt krångligare med åren, allt eftersom Arbetsförmedlingen genomgått en rad omorganisationer och blivit alltmer centraliserad.
– Det var så otroligt mycket smidigare i början, säger Jörgen.

Ida Blom och Britt-Marie Andersson i samtal med Susanne och Jörgen.

Den sociala biten är viktig på kooperativet. De anställda är från Vadstena, Motala och Mjölby, åldersspannet ligger mellan 27 och 65 år. Delaktighet och gemenskap är självklara saker och föreningstanken ligger som en grund också i den dagliga verksamheten.
­­– Alla har chans att påverka, har till exempel möjlighet att säga sitt när vi ska dela ut jobb, förklarar Jörgen.
Ett kvitto på att de anställda trivs är att personalomsättningen är och alltid har varit låg.
– De som börjar brukar bli kvar länge, så är det, konstaterar Jörgen.

Susanne håller yxa med jubiluemsgravyr.

Koop M fyller i år 30 år. Denna yxa var en av presenterna vid firandet.