Vadstena Fisk AB är ett av de nominerade företagen till Årets Innovatör 2020. Företaget startades för fem år sedan då Per Eke-Göransson hade funderat kring de tomma grisstallarna och vad de kunde användas till istället. Grisuppfödningen upphörde ett par år tidigare, men växtodling är fortfarande en stor del av gårdens verksamhet. Vad gör man med tomma grisstallar ute på slätten? Man gör förstås om dem till en fiskodling.

Fisktankar på Vadstena fisk

Fisktankar på Vadstena fisk

I grisstallarna står nu sedan fem år tillbaka fisktankar, fyllda med abborre och gös i olika storlekar. Här har de levt från det att de kom hit som befruktad rom, och i tankarna finns nu mellan 50 000 och 70 000 fiskar. Ungefär 10 000 av dem börjar bli färdigväxta.

Abborrarna utgör den största andelen i odlingen, ungefär 80%. Gös är nämligen väldigt svårt att föda upp, och när Per förklarar hur det går till står det klart varför det så sällan sitter en gös i änden av reven. Det kan helt enkelt inte finnas så många. Av 200 000 gösägg blir det 2 gösar.

Svindlande perspektiv på hur det måste vara att vara gösmamma…

En abborre blir färdig att serveras först efter ungefär 1,5 år. Abborrar växer sakta, men lite snabbare i tank än i sjön där de ju har att hantera vintertemperaturer. Här i tankarna är det alltid samma behagliga sommartemperatur vilket ger en jämnare växttakt.

När de lämnar Vadstena Fisks tankar väger de ungefär 300 gram. De rensade filéerna väger 70 gram styck. De gösar som lämnar Vadstena Fisk väger cirka 600 gram och är attraktiva som restaurangvaror.

– Man måste sortera dem i storlek, så de inte äter upp varandra, förklarar Per Eke-Göransson. De minsta abborrarna väger 6 gram. De största väger 300 gram och är färdiga att lämna odlingen. I varje tank simmar alltså jämnstora fiskar.

Vadstena Fisk säljer sin fisk dels lokalt i Vadstena, på Reko-ringar och till ett fåtal restauranger. Restaurangerna är inte vilka som helst, det är Michelin-restaurangen Agrikultur i Stockholm, Grands franska veranda och Gyllene Freden, också i Stockholm, Ombergs Turisthotell och Stångs Magasin i Linköping.

Hur ser då Vadstena Fisks framtid ut?

– Visst finns tankar på att prova något nytt, men vi lär oss fortfarande, säger Per Eke-Göransson. Det är en framtidsbransch, tekniken finns, miljötänket finns. Det kommer att bli en större anläggning vartefter, men det kanske dröjer lite innan vi tar in en ny art.