Kasta Gård bedriver sin verksamhet helt utan fossila bränslen sedan 2010. Deras traktorer, skördetröska och tork drivs enbart med förnybara bränslen såsom RME, HVO och pellets.

Charlotte och Erik driver sedan 2006 också företaget Energifabriken tillsammans med två andra lantbruksfamiljer. Under 2009 började de tillsammans diskutera en omställning och bara ett år senare var alla tre lantbruken fossilfria.

Enkel omställning

Att vara tre familjer som fattade beslutet var värdefullt. De peppade och stöttade varandra genom hela omställningen och det hela blev lite som en sport säger Erik.

Vi började med att byta ut allt fossilt bränsle mot olika förnybara alternativ. Det gick lättare än vi trodde och innebar också några positiva sidoeffekter som vi inte hade räknat med.

Förnybar diesel är giftfri till att börja med och det blev endast marginellt dyrare. Bränslet kostar något mer per liter, men räknar man per kilo spannmål är det försumbart. Dessutom är det värdefullt för en lantbrukare att kunna köra på ett bränsle som man själv producerar råvarorna till menar Charlotte.

Det diskuteras ju mycket kring importen av olja från exempelvis Ryssland och Nigeria och hur Sverige ska kunna blir mer självförsörjande. Det är verkligen betydelsefullt om vi själva kan ta fram råvaran för våra bränslen.

Framtidens lantbruk. Foto: Åke Karlsson..Krav på transporterna

Efter omställningen började de leta fler möjligheter för att minska sin klimatpåverkan. Till att börja med bytte de till ett grönt elabonnemang, därefter började de fundera över det hundratalet transporter som gick till och från gården och beslöt sig för att kräva fossilfritt bränsle även av dem. I dag kör närmare 98 % av lastbilarna på förnybara bränslen.

Det var lättare än vi trodde säger Charlotte, och då är vi är ”bara” några futtiga bönder på östgötaslätten. Det inspirerade både lantbrukare och andra typer av företag att kräva fossilfria transporter och det är ju kul att kunna medverka till förändring.

Mycket ser ut att förändras nu tycker hon. Energifabriken får dessutom allt fler kunder inom lantbruket och många ekologiska odlare ser möjligheten att bli ännu grönare.

Halverad klimatpåverkan

De har också jobbat en del med gödselfrågor berättar Erik. Som lantbrukare har de indirekt ett ganska stort energiberoende eftersom det går åt en hel del energi för att tillverka den. Därför har de ökat andelen organisk gödsel och gödsel tillverkad med minsta möjliga påverkan

Vi investerade också i en N-sensor som är ett mätinstrument kopplat till gödselspridare och som läser av kvävestatusen i grödan flera ggr/sek för att inte sprida mer än nödvändigt.

De gamla oljepannorna som drev spannmålstorkarna har bytts ut mot pelletspannor och för ett par år sedan köpte de andelar i ett vindkraftverk. På så sätt har de mer än halverat sitt klimatavtryck genom åren. Man kan alltid göra något mer resonerar de, och det kommer en hel del ny teknik som sporrar dem att fortsätta.

Vi projekterar nu för att skaffa solceller, kanske kan vi på sikt också använda eldrift i större skala. Lantbruket utmålas ofta som en klimatbelastning, det känns skönt att kunna visa en helt annan sida.

Text Kina Hultin. Foto Åke Karlsson.
Publicerad i magasinet Nyfiken på Vadstena nr 1, 2017.