Borghamns Stenförädling har nominerats till Årets Innovatör 2020. Anledningen till nomineringen är det stora steg man tagit för att bli fossilfria, vilket i sin tur föranlett Sveriges Stenindustriförbund att flytta sin deadline för fossilfritt från 2045 till 2029. Men Borghamns Stenförädling är redan där.

Borghamns stenförädling

– Sedan i somras är vi helt fossilfria, berättar Tim Ericsson, produktionsansvarig. Det sista steget var att byta ut alla fordon, så de drivs nu av biodiesel. Redan tidigare hade vi investerat i bergvärme och närproducerad el från vindkraft i Bårstad.

Det får man kalla närproducerad el, för det vindkraftverket syns från Borghamn.

Omställningen verkar inte ha vållat några större problem och Tim Ericsson menar att det finns mera att göra för Borghamns Stenförädling i ärendet, trots att man ser att allt företaget gör är hållbart producerat.

– Vi ska jobba vidare för att minska energibehoven ytterligare. Vi har en modern maskinpark nu, allt är utbytt de senaste åren, så att se över energibehovet är nästa steg. Vi gör ju av med en hel del el.

Solceller skulle också kunna vara en åtgärd för att försörja företagets byggnader med el och är något man tittar på för framtiden.

Borghamns Stenförädling är ett familjeföretag. Företaget startades redan 1951 och nu är Tim Ericsson den fjärde generationen i firman. VD är pappa Mats-Ola Ericsson.

Hos Borghamns Stenförädling bryter man kalksten och marmor och förädlar detta till den produkt kunden önskar. Ett annat ben att stå på är stenhuggarmästarna som är anställda i företaget. Hantverksskicklighet är en viktig egenskap. Företaget utför inte bara stenbrytning, stenhuggeri och förädling av den brutna stenen men även restaurationsarbeten på äldre byggnader som Linköpings Domkyrka, Vadstena slott eller Nordiska Museet.

Det stora engagemanget i miljön är naturligt, menar Tim Ericsson:

– Vi gör sår i naturen, det är klart vi vill göra vad vi kan för miljön som kompensation. Det har inte varit någon svår omställning hittills. Små grejer kan göra stor skillnad, och kan vi inspirera andra företag att göra samma sak så är det fantastiskt!