De äldre invånarna står i fokus när kommunen den 30 september bjuder in till en mässa på Vadstena slott.

Pensionärer utgör en stor andel av befolkningen i Vadstena. Därför vill socialförvaltningen och Kultur- och utbildningsförvaltningen gemensamt nu sätta fokus på de äldre invånarna. Under dagen på slottet finns möjlighet att dela med sig av erfarenheter, samt komma med synpunkter och önskemål.

– Vi ser mycket fram emot den här dagen och hoppas på ett stort gensvar från våra medborgare. Vi har valt ett blandat innehåll. Vi kommer erbjuda både någon kortare föreläsning, lite montrar med produkter som kan underlätta vardagen för våra äldre, berättar Jessica Lindh, verksamhetschef för äldre och LSS och fortsätter:

– Socialtjänsten kommer finnas med för att bland annat berätta om vår träffpunkt för äldre, men också lite om våra verksamheter i övrigt och om det stöd man kan få. Självklart kommer det också bjudas på någon form av underhållning och fika, det är viktigt och brukar uppskattas!

Utöver kommunen kommer flera aktörer att finnas på plats. Däribland lokala föreningar, företagare och Vadstena sparbank.

Självklart är även de yngre personer och medborgare från andra städer välkomna. Det krävs ingen anmälan och det är fri entré.

Boka redan nu in lördagen den 30 september. Mer information kommer längre fram.


Om evenemanget: 
Datum: Lördagen den 30 september
Tid: 10:00-14:00
Plats: Vadstena slott – del av borggården och Västra vallen

The post Kommunen bjuder in till äldredag på Vadstena slott appeared first on Vadstena kommun.