Vadstena Utvecklas

Hem / Projekt

Projekt

Vadstena Turism & Näringsliv AB driver och medverkar i ett antal utvecklingsprojekt.

Utvecklingsprojekt

Leaders logga

Leaderprojekt "EnportBeta"

Transnationellt projekt för hållbar turismutveckling på landsbygden för den lokala besöksnäringen i samverkan med Leaderkontor i Italien, Lettland och Rumänien.  Projektet inkluderar produktutveckling, erfarenhetsutbyte, utbildnings- och utvecklingsinsatser för stärkt marknadsföring.
Projektet stöds av Leader Folkungaland och Jordbruksverket och pågår tom 2020.

Östgötaleden

Anläggning av den regionala leden inom kommunen i samarbete med lokala intressenter och Vadstena kommun. Anläggningsarbetet medfinansieras av Region Östergötland och pågår till en början tom 2019.

Kickstart Digitalisering

Ett projekt med workshops och föreläsningar för de lokala industriföretagen för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften. Initiativtagare och projektägare är Teknikföretagen.

Cirkulärekonomi genom industriell samverkan

Ett projekt som har Europeiska regionala utvecklingsfonden som huvudfinansiär och medfinansieras av Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och deltagande kommuner. Vår insats är att till förstudien bidra med kartläggning av det lokala resursflödet med målsättning att identifiera möjligheter till ökad lönsamhet hos företagen och samtidigt minska avfallsmängderna. Projektägare är Energikontoret Öst.

SHARE

SHARE – Sustainable Approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europé. SHARE är ett interregionalt samarbetsprojekt medfinansierat av EU: s Interreg Europe-program. Internationell projektpartner är Länsstyrelsen och Vadstena är den lokala intressenten som värdefullt kulturarv.

Green Pilgrimage

Visit Östergötland, Region Östergötland och Linköpings stift ingår i ett EU-projekt som ska undersöka hur den ökade pilgrimsvandringen kan bidra till större tillväxt och ökad besöksnäring, samtidigt som natur- och kulturarv skyddas. Internationell projektpartner är Visit Östergötland/Region Östergötland.

Läs mer

Kreativa historier

Translate »