Vadstena Utvecklas

Hem / Näringsliv / Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt

Det är flera frågor kring vilka vi arbetar i bred samverkan och med många inblandade.

Centrumsamverkan och stadsutveckling

Handeln har samverkat i många år och tillsammans med fastighetsägarna och kommunen finns ett stort engagemang för stadsutveckling. Nu har utvecklingsprocessen tagit ny fart i och med kommunens medlemskap i Svenska Stadskärnor, omfattande offentliga investeringar i stadskärnan och inbjudan till regelbundna möten.

Hållbarhet

Besöksnäringen sätter hållbarhet högt på agendan och Vadstena deltar i flera lokala och regionala projekt för hållbar turism- och produktutveckling. Frågan får särskilt stort fokus under Vadstena Earth Week, en vecka då vi visar på konkret miljöengagemang i väntan på Earth Hour.

Team Östergötland

Som ett led i Region Östergötlands initiativ att ta ett helhetsgrepp inom strategisk marknadsföring och platsutveckling pågår projektet TEAM-Östergötland. Målet är att på tre år utveckla, organisera och finansiera en samordnad leveransfunktion av regionens strategiska platsutveckling, innehållande arbetet med att attrahera investeringar och platsmarknadsföring.

Cirkulär ekonomi

Genom att samverka kring resurs- och energiflöden kan företag öka sin lönsamhet och samtidigt bidra till stora klimat- och miljönyttor. Region Östergötland, genom Energikontoret Östergötland, har beviljats EU-medel för att tillsammans med flera av länets kommuner främja industriell och urban symbios och därigenom stärka det östgötska näringslivet.

Östgötaleden & Birigittavägarna

Region Östergötland utvecklar Östgötaleden i regionen och i Vadstena kommun. Tillväxtverket och Jordbruksverket har därutöver avsatt projektmedel för insatser som kan främja den strategiska utvecklingen och samverkan mellan aktörer inom naturturism och ledutveckling. Birgittavägarna till Vadstena ingår som ett pilotområde i denna nationella satsning.

Bostäder

Kommunen prioriterar bostäder högt. På fyra år kommer inte mindre än 400 nya bostäder att skapas i olika former och lägen. Vadstena tilltalar många som bostadsort med sina vackra miljöer, välrenommerade skola och kvalitativa fritidsutbud.

Leaderprojekt för hållbar turismutveckling

Leader Folkungaland och Jordbruksverket har beviljat Vadstena Turism & Näringsliv projektmedel till ett Transnationellt projekt för hållbar turismutveckling. Projektet riktar sig till företag och föreningar i Vadstena kommun som vill utveckla sin turismverksamhet och stärka sin internationella marknadsföring genom samarbete under det gemensamma platsvarumärket.

 

 

Leaders logga
En flygbild över Vadstena av Niklas Johansson
Julpyntat shoppingstråk
Translate »