Hem / Besök & Upplev / Gustav Vasa

Gustav Vasa

Under 2021 har Vadstena uppmärksammat Gustav Vasa eftersom det var 500 år sedan han utsågs till riksföreståndare här och byggde försvarsanläggningen Vadstena slott. Idag Sveriges bäst bevarade renässansslott. Utställningen som visats där i sommar kommer, liksom Gustav, närmast från Kalmar.

Efter att ha landstigit i Kalmar och tagit sig upp till Dalarna och där genomlevt alla sina äventyr så blev Gustav Eriksson (Vasa) hövitsman uppe i Dalarna. Han valdes alltså till ledare för det upproret som hade startat där.
Till upproret i Dalarna ansluter snart fler områden, så som Gästrikland, Hälsingland, delar av Närke och Västmanland. Efter segrarna i april 1521 vid Brunnbäcks färja och Västerås har Gustav och hans här blivit ett uppror att räkna med. Men fortfarande har upproret inget större anslutning från frälseståndet.
Samtidigt som Gustav gör framsteg uppe i riket så har separata uppror blossat upp i både Småland och Västergötland, Dalsland och Värmland. I Småland rensar man ut kung Kristians trupper redan i mars 1521 och i Västergötland väljer man Nils Olsson (Vinge) till sin hövitsman den 2 juni 1521 som tillsammans med Ture Jönsson (Tre rosor) leder upproret där.
Under sommaren kontaktar biskop Hans Brask Gustav. Biskopen med säte i Linköping har hittills stått kvar på Kristians sida men då upproren närmar sig på alla sidor väljer biskop Brask att kontakta Gustav. Den 25:e juni skriver Gustav till biskop Brask där han, emot att Brask säger upp troheten till Kristian och går över till Gustavs sida, skall fortsätta ha stort inflytande över både Östergötland och landet.

Man i medeltidskläder framför slottet

I augusti anländer Gustav själv till Östergötland och möter Biskop Brask vid Skärkinds prästgård utanför Norrköping där de kom överens om hur de skulle gå vidare tillsammans. Därefter kallade Gustav till sk Herremöte i Vadstena.
Mötet i Vadstena öppnar 21 augusti 1521 och håller på i lite mindre än vecka. Med på mötet är ett 70-tal adelsmän samt biskop Brask. De flesta av dem från olika delar av Götaland och alltså inte från de nordligare delar som Gustav redan lagt under sig. Även Ture Jönsson (Tre rosor) skall ha närvarat.
Det som sker i och med valet i Vadstena är att Gustav Vasa får över inflytelserika adelsmän på sin sida. I Dalarna och övriga nordliga landskap hade Gustav stöd av allmogen men saknade fortfarande stöd av personer med stort inflytande och politisk makt. Adeln stod fortfarande till största del på Kristians sida eller för sig själva som i Västergötland. Men i och med det sammantagna ökade trycket från alla upprorshärdar söker sig biskop Brask, en av landets mest inflytelserika personer, till Gustav. Likaså herrarna i Västergötland. Tillsammans har de bildat ett realistiskt maktalternativ till Kristian med Gustav som dess förgrundsgestalt. I brev skrivna 23 augusti kallar han sig ”Sveriges riksföreståndare”.

Rådhuseet-5

Vid Vadstenamötet förenas alltså flera av upprorshärdarna som sprungit upp i landet bakom Gustav vilket gör honom till upprorets samlade ledare. Detta hade inte gått utan backning av den inflytelserika adeln. Likaså gör det Gustav starkare och andra upprorshärder som exempelvis den i småland ansluter sig lätt efter mötet eftersom Gustavs samling nu har blivit så stor.
Efter mötet växer upproret än mer. Smålänningarna ansluter och Gustav kopplar ett starkare grepp kring Östergötland. 1522 allierar sig Lübeck med upproret och året därpå, 1523, samlas man i Strängnäs där Gustav valdes till kung den 6 Juni. Kort därefter intas Stockholm och den 23 juni tågar Gustav in i Stockholm.
Redan från kungavalet men särskilt efter freden 1524 börjar Gustav stöta sig med sina tidigare allierade. Inte minst de han har i Östergötland. I och med att Gustav tar reformationen till sig och stärker sin kontroll blir hans forna vänner fiender. Det tydligaste brottet kommer vid Västerås riksdag 1527. Biskop Brask opponerar sig kraftigt och ser sig tvungen att fly landet. Och 1529 bryter uppror ut i Småland och Västergötland som leds av Ture Jönsson (Tre rosor) och stöttas av Mårten Skinnare, den rika vadstenahandelsmannen. Upproret krossas och Ture Jönsson flyr landet. Mårten Skinnare benådas av Gustav Vasa men får dryga böter och några år senare, 1532, fråntas han sitt hospital. En av många historiska byggnader som finns kvar i Vadstena än idag.

Mårten Skinnares hus
Translate »