Vadstena Utvecklas

root

Östgötaleden anläggs i kommunen

Tillsammans med övriga kommuner i Östergötland vill Vadstena stärka den lokala och regionala infrastrukturen samt tillgången till och marknadsföringen av Östergötlands natur. En sammanhållen led av god standard ger möjlighet till både ökat friluftsliv för medborgarna och nya turismprodukter för näringslivet. I Vadstena har dessutom vandring en särställning med pilgrimstraditionen och Vadstena som pilgrimsmål har …

Östgötaleden anläggs i kommunen Läs mer »

Vadstena växer

Här ryms både ny förskola, skola, bostäder, trygghetsboende, företagsetableringar, ny tomtmark, ombyggd genomfart, arkitekttävling om Rådhustorget och förberedelse för nytt servicehus vid hamnen. Vadstena utvecklas. Vill du veta mer? Kontakta kommunens samhällsbyggnadsförvaltning tel. 0143-150 00.

Industristaden Vadstena

De flesta industrier har sin hemvist i Kvarnbackens industriområde idag. Andra finns i området Kronoängen nere vid Vätterns strand, i Kungs Starby industriområde samt i Borghamn. En förstudie om ett nytt industriområde förbereds med placering vid återvinningsstationen Tegellöten.Till de större befintliga industriföretagen hör exempelvis Fredriksons, Sulzer, Ewab, Teknova, Bofab, Carbex, Lecora och Sterisol. Nyligen svarade …

Industristaden Vadstena Läs mer »

Välkommen till bloggen Vadstena utvecklas

Under förra året presenterade kommunen en offensiv satsning på nya bostäder och investeringar för att stärka platsens attraktivitet och locka nya invånare. I det sammanhanget startades också Vadstena Turism & Näringsliv AB, kommunens nya bolag. Bolaget har i uppdrag av kommunen att arbeta med destinationsutveckling, näringslivsutveckling och platsmarknadsföring i syfte att bidra till Vadstenas attraktivitet …

Välkommen till bloggen Vadstena utvecklas Läs mer »

Translate »