Bra förutsättningar för företagande

2 min

Förutsättningarna för små företag i Vadstena är bättre än i de flesta andra kommuner i landet. Och jämfört med förra året har förutsättningarna dessutom förbättrats. Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas riksförbund som de presenterar i pressmeddelande 210528.

Med SmåföretagarIndex kan Småföretagarnas riksförbund för andra året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag i landets samtliga 290 kommuner.

Vadstena kommun är rankad 77 av 290. Det är 21 placeringar bättre än förra året. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är med andra ord bättre än i många andra kommuner.

– Kommuner med hög ranking har de bästa förutsättningarna för företagsamma då dessa ofta har gynnsamma ekosystem beträffande de dimensioner som vårt index mäter, säger Erik Sjölander, Småföretagarnas Riksförbund.

Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. En låg ranking betyder inte att kommunen skulle vara dålig på att tillgodose en företagares behov, utan att den har svårare förutsättningar än många andra.

Av samtliga kommuner i Östergötlands län har Ydre bäst förutsättningar, och hamnar på plats 56 av 290.

Utmaningar och möjligheter i Vadstena

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Vadstena ligger kännbart bättre till än snittet i sex av dem och sämre i tre.

Skolsystemet, kapitalförsörjningen och andelen företagsamma drar upp kommunens betyg, medan demografin, kommunens välfärdsåtagande och den lokala marknaden är relativa svagheter.

Ladda ner fördjupad rapport för Vadstena kommun här.

Stora skillnader mellan olika kommuntyper

Det finns tydliga geografiska mönster bland kommunerna med bäst och sämst förutsättningar för småföretagare. Bäst förutsättningar hittar vi i storstädernas kranskommuner.

De mindre tätbefolkade delarna av landet har svårare villkor för små företag. Landsbygdskommuner med stark turism klarar sig relativt väl, men annars har landsbygden betydligt sämre villkor än resten av landet.

Vadstena är, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition, en pendlingskommun nära mindre stad/tätort. Det finns sammanlagt 52 sådana här kommuner.

Vadstena klarar sig bättre än de flesta av dem, och är rankad sex av 52. – Goda villkor för småföretagare är avgörande för svenska kommuners utveckling. Det är därför viktigt att kunna kartlägga vilka åtgärder som krävs för att skapa ett företagsklimat i världsklass. SmåföretagarIndex 2021 ger en tydlig bild av de utmaningar och möjligheter som både kommuner och småföretagare står inför, säger Peter Thörn, förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund.

Läs hela rapporten här: https://smaforetagarna.se/rapporter/smaforetagarindex-2021/