Rådshustorget – vår omdanade mötesplats

2 min

Arbetet med att rusta upp och göra om har pågått sedan 2019. I olika etapper har markarbeten, avlopp, belysning och planteringar gjorts och nu står det äntligen klart. Nya Rådhustorget, Vadstenas nya vardagsrum och vår nya mötesplats.

När Storgatan med sin vackra stenläggning blev klar 2016 blev den en succé. Redan då började funderingarna på hur stråket som binder ihop de två torgen i centrum skulle kunna vidareutvecklas.

Rådhustorget var i stort behov av renovering, ingenting hade gjorts där på 50 år. Vatten och avloppsrör behövde bytas och fastigheter behövde få ny dränering. När torget ändå skulle grävas upp, öppnades spännande möjligheter att skapa något nytt och något mer än bara en parkeringsplats. En omvärldsspaning runt om i Sverige och i Europa inleddes. En arkitekttävling utlystes och resten är historia.

– Det som kännetecknar kända och uppskattade torg är att de är en mötesplats. Vi såg framför oss ett folkets torg, ett levande torg och en mötesplats som förstärker den redan höga mysfaktorn i vår fina historiska miljö här i Vadstena, säger Peter Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

En glass under körsbärsträden

Just mysfaktorn är också en väldigt viktig del i att behålla en levande och attraktiv stadskärna. Inte minst för det lokala näringslivet som konkurrerar mot både näthandeln och stormarknader.

– Vi måste fortsätta arbeta för att stärka Vadstena som en attraktiv plats och få hit besökare som har valt Vadstena före något annat.

– Det räcker inte med att vi själva är köptrogna i staden för att behålla ett levande centrum, säger Peter Karlsson.

Rådhustorgets nya gestaltning och funktion skapar förutsättningar för det. Med nya rörledningar under mark förlängs torgets livslängd med ytterligare ca 50 år. Och så fort pandemin tillåter ska vi mingla i den nya sköna miljön och på uteserveringarna. Peter Karlsson säger att han längtar efter sommaren och att få möta vadstenaborna på torget.

– Jag vill äta något gott på någon av uteserveringarna och sedan sätta mig på kalkstensbänkarna under de blommande japanska körsbärsträden med en glass. Hoppas vi ses där!

Det nya Rådhustorget har tagits i bruk inför sommaren 2021 men invigningsceremonin med festlig inramning sparas till den 21 maj 2022 pga rådande restriktioner och pandemin.