Premierade insatser för stadskärnans attraktivitet

2 min

I år tilldelas Vadstena kommuns kulturstipendium och särskilda uppskattning vadstenabor som påtagligt påverkat Vadstenas innerstad och bidragit till Vadstena – en kreativ historia, som en av Sveriges vackraste städer.

Vadstenas stadskärna har idag en stor del gammal bebyggelse bevarad, till skillnad från många andra städer som byggdes om på 60-talet, detta mycket tack vare Göran Söderström och Axel Unnerbäck som då stred mot rivning och fortsatt för bevarandet av stadens kulturminnen.

Vadstena kommun skriver i sin motivering:
”Göran Söderström och Axel Unnerbäck har på ett bestående sätt knutit samman Vadstenas historia med framtiden genom att värna den medeltida stadskärnan, inte minst Acharii-Bergenstråhlska huset. Med unika kunskaper inom byggnadsvård har de skyddat flera hus från förfall, rivning och otidsenliga förändringar – såväl i staden som på landsbygden. Genom en rik litterär produktion, stort antikvariskt engagemang och gedigen forskning har Staden fått sin 600-åriga historia skriven, Rådhuset sin Märta Måås Fjetterström-matta och Slottet sin 1700-talsorgel.”

Vadstena kommun uttrycker att man särskilt vill uppmärksamma och i synnerhet tacka dem för deras enastående insatser för stadens kulturminnen.

Ett mer nytillkommet, uppskattat inslag i stadsbilden är konstnären Göran Ahlgrens konstverk ”Mitt i bland oss – en annan verklighet” som transformerat Stora torget till en plats med levande former som inbjuder till rekreation och eftertanke.
Han tilldelas årets kulturstipendium med motiveringen:

”Göran Ahlberg har genom sitt arbete med hantverk lyckats utveckla ett alldeles eget förhållningssätt till tingen, där han gärna kombinerar olika former och material. Han deltar också som eldsjäl i Vadstenas kulturliv med Konstrundan, olika konstmässor och även med egna dikter som viktiga bidrag… Med detta stipendium vill kultur- och utbildningsnämnden uppmuntra en för Vadstena viktig, mångsidig konstnärssjäl.”

Konstverket på Stora torget, som också går under benämningen sfären i folkmun, pryder sin plats året runt.

Vecka 10 arrangeras Vadstenas Kulturvecka. Ta del av programmet här >>