Gustav Vasa-utställning på Vadstena slott i sommar

3 min

För 500 år sedan – 1521 valdes Gustav Vasa till riksföreståndare i Vadstena. I sommar flyttar en vandringsutställning om landsfadern in i slottet – och kompletteras med berättelsen om vad som hände i Vadstena då och vad historien betyder för staden i dag.

Vadstena Slott är Sveriges bäst bevarade renässansslott som en gång byggdes som försvarsanläggning. Gustav Vasa, liksom utställningen, kommer närmast från Dalarna och dessförinnan Kalmar. Där landsteg han 1520 efter att ha varit tagen som gisslan i Danmark. Därmed börjar kriget mot unionskungen Kristian II som slutar med att Gustav Vasa 1521 väljs till riksföreståndare och 1523 väljs till kung över Sverige.

Utställningen visas på Vadstena slott 15 juni – 30 september. Dess tema rör sig kring makt, manipulation och propaganda. Den största platsen kommer hans skägg att uppta, det skall både lysa och tala, men den lokala Vadstenakopplingen kommer också spela en viktig roll.
Det erbjuds även ett skolkoncept för elever och lärare med spännande infallsvinklar på makt, manipulation, våld och propaganda utifrån Gustav Vasa och med dagens verklighet för ögonen.
Tom Andersson (Visit Vadstena) och Markus Linberg (Vadstena kommun) producerar Vadstenadelen av utställningen som handlar om de lokala händelserna och personerna.

”- Vi vill sätta Vadstena på Gustav Vasa-kartan lite mer” | info.vadstena.se

Vandringsutställningen som har namnet ”Gustav Vasa talar ur skägget” har producerats av Destination Kalmar AB* i samverkan med Livrustkammaren och har hyrts in för visning på Vadstena slott av Visit Vadstena och Vadstena kommun i samverkan.

Jubileumsåret kommer också uppmärksammas på andra håll i kommunen av andra aktörer, föreningar och företag som ännu är i planeringsfasen av sina aktiviteter och berättelsen om hur dåtiden har påverkat vår nutid. Jubileumsårets program uppdateras löpande på www.gustavvasa500.se

*Destination Kalmar AB/Kalmar Slott beskriver att utställningen gjorts av ett stort kreativt team. Utställningstexterna är skrivna av historikerna Bo Eriksson och Kristina Ekero Eriksson. Utställningen är designad av designduon Tove Alderin och Johan Carlsson. De har bl.a. designat ett stort färgsprakande och lysande skägg, ur vilket man hör Gustav Vasa tala. Hans röst gestaltas av skådespelaren Shanti Roney och monologerna är skrivna av dramatikern Mia Törnqvist. Genom samarbetet med Livrustkammaren finns originalföremål som kan granskas på nära håll med hjälp av modern 3D-teknik. I utställningen visas också en kortfilm om ”Befrielsekriget” som är gjord av Melker Becker från produktionsbolaget Pannrummet.

Utställningen visas även på fler platser inom ramen för Statens Fastighetsverks vasaslott. Statens Fastighetsverk äger och förvaltar drygt tjugo kulturhistoriska besöksmål runt om i landet som på olika sätt har tydliga kopplingar till Vasaätten. Tillsammans med sina hyresgäster, värdkommuner och lokala partners avser man att tillvara uppmärksammandet av Gustav Vasa under år 2020-2023.