Ytterligare ett steg mot ett öppet fibernät

2 min

Kommunerna Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Ydre förvärvade i början av året Bredbandsbolaget VÖKBY Bredband AB med avsikten att på sikt skapa ett öppet nät som ska ge kommuninvånarna större valfrihet och ett bredare tjänsteutbud. Nu tas ytterligare ett steg i den riktningen då telekombolaget AB Sappa från och med 1 oktober tar över rollen som tjänsteleverantör från VÖKBY Bredband AB.

Invånarna i VÖKBY Bredband AB:s ägarkommuner har länge efterfrågat större valfrihet i tjänsteutbudet och nu tas ytterligare ett steg mot att skapa ett öppet nät som tillåter att invånarna kan köpa bredbandstjänster av den leverantör de själva önskar. Från den 1 oktober överlåter VÖKBY Bredband AB kundavtalet till telekombolaget AB Sappa, som därmed kommer att vara leverantör av bredband, TV och telefoni i Vadstena kommun.

Tidigare har VÖKBY Bredband AB både varit nätbyggare, kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör i kommunens fibernät. I arbetet med att öppna upp fibernätet för fler tjänsteleverantörer har VÖKBY Bredband AB nu valt att lämna sin roll som tjänsteleverantör till Sappa. Arbetet med ett öppet fibernät kommer sannolikt bli färdigt någon gång under våren 2021 och då kommer kommunens invånare ha möjlighet att välja bland flera tjänsteleverantörer.

Fler på landsbygden ges möjlighet till snabbt och säkert bredband

Medan arbetet för ett helt öppet nät går vidare fortsätter också utbyggnaden av fibernätet i Vadstena kommun. Näst på tur står delar av landsbygden där hushållen i Aska, Örberga, Herrestad, Väversunda i dagarna får ett erbjudande om att ansluta sig till fibernätet.

-Jag är jätteglad att vi nu kan erbjuda ännu fler kommuninvånare på landsbygden tillgång till snabbt och säkert bredband. Det är en förutsättning för att man ska kunna bo och verka överallt i hela vår kommun, säger Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Av fastigheterna i de aktuella områdena är en del redan anslutna, men nu får ytterligare ca 170 hushåll möjlighet att ansluta sig till fibernätet, driftat av VÖKBY Bredband AB. Med det kommer Vadstena kommun att vara en bra bit på väg mot både de lokala målen antagna i kommunfullmäktige, men också mot de nationella målen om att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s år  2020. 

För generella frågor om anslutning hänvisas till VÖKBY Bredband AB.
Telefon:0143-153 10

För frågor som rör kundservice hänvisas till Sappa, enligt separat information som gått ut till alla anslutna bredbandskunder.

Till informationen från VÖKBY och Sappa.