Nytt regionalt samarbete inlett i västra Östergötland

< 1 min

Vadstena kommun, Mjölby kommun och Mjölby-Svartådalen Energi (MSE) inledde idag ett nytt gemensamt arbete kring att stärka samhällsviktig infrastruktur i regionen. Det handlar bland annat om att utreda möjligheterna kring ett framtida fjärrvärmesamarbete, men även se om det finns förutsättningar för att Vättern skulle kunna vara en reservvattentäkt för Mjölby.

Vadstena kommun, Mjölby kommun och MSE har många beröringspunkter och ett gemensamt intresse att bidra till en hållbar framtid i regionen. De tre parterna samlades idag i Rådhuset i Vadstena för att underteckna en avsiktsförklaring kring samverkansarbete för att gemensamt bygga en resurseffektiv region som erbjuder smarta, effektiva och hållbara lösningar som förenklar kommuninvånarnas vardag.

Samarbetet handlar särskilt om fjärrvärmefrågor men också om framtida vattenförsörjning. 

-Vi ser stora möjligheter i ett samarbete mellan Mjölby och Vadstena kommun. Vi kan på så sätt långsiktigt säkra både kvaliteten och effektiviteten när det gäller leverans av samhällsviktig infrastruktur, som fjärrvärme och dricksvatten, säger Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Vadstena kommun.

Man kommer nu går vidare och utreda om det finns förutsättningar för Vadstena att bli en aktiv del av det regionala fjärrvärmesystem som MSE driver i västra Östergötland. Det finns också framtida möjligheter för laddinfrastruktur för elbilar och bredbandsutveckling.