Nu byggs Rådhustorget om

< 1 min

I maj 2021 kommer Rådhustorget i Vadstena vara färdigt med nytt avlopp och ny markbeläggning som ska stå sig i många år. Ett torg bygger man inte direkt om varje år. Det blir också ny belysning, uteserveringar, planteringar och sittplatser som tillför både funktion och skönhet. Och så några träd som kan ge skugga när solen står som högst.

Torgen är stadskärnans vardagsrum och mötesplats som i det vinnande arkitektbidraget beskrivs som en teater, där uteserveringarna är foajén där vi möts och minglar, och den öppna stenbelagda ytan är scenen där primadonnan Rådhuset, Sveriges äldsta, visar upp sig i all sin prakt.

Strukturomvandlingen och den tilltagande urbaniseringen har lett till att många mindre städer har problem med att stadskärnan utarmas och därmed tappar sin attraktionskraft. En attraktiv stadskärna har bättre möjligheter att dra till sig turister, företag, investeringar och arbetstagare, vilket innebär bättre möjligheter till tillväxt och välfärd konstaterar Svenska Stadskärnor, m.fl.

Stadskärnans besökare uppskattar det breda utbudet som ännu finns i Vadstena, men också platsens skönhet – arkitekturen, grönskan och de historiska miljöerna. Vadstena är ansedd som en av Sveriges vackraste städer. Det omdanade torget kommer ytterligare att bidra och stärka platsens möjligheter inför framtiden.

Följ projektet på www.vadstena.se

Den uppskattade markuppvärmningen utmed gångstråket ska få fortsätta liksom de spetsmönstrade detaljerna, som dagvattenrännan.