Omskyltning på Omberg

2 min

Naturen lockar svenska hemesterfirare. Utflykter i nära omgivningar och vandring på Omberg har fått ett uppsving som kräver stärkt vägvisning. På Omberg underlättas utvecklingsarbetet av ett bra samarbete.

De senaste två åren har Region Östergötland i samarbete med Pilgrimscentrum och berörda kommuner arbetat för att förbättra vägvisningen både fysiskt och digitalt och samskylta Östgötaleden med Pilgrimsleden. Samarbetet fördjupades under projekten Green Pilgrimage och Hållbar Produktutveckling som nu har övergått till regelbunda möten i ordinarie verksamhet.

I Vadstena kommun innebär det att leden på Ombergs norra delar leds om av Sveaskog och får ny skyltning. Det anläggs också en genväg tvärs över berget för den som vill gå en kortare rundslinga med start i exempelvis Borghamn. Den nya dragningen finns med på Sveaskogs nya informationsmaterial som är under produktion samt på webbsidan för Östgötaleden >>

Pilgrimsvandraren på väg till Vadstena hänvisas till nya The Birgitta Ways som håller på att anläggas utmed västra kanten mot Vättern. Gammal skyltning av äldre pilgrimsleder på Omberg håller på att tas bort. The Birgitta Ways presenteras av Pilgrimscentrum >>

Sammantaget ett flerårigt arbete med många inblandade parter, och många trevliga möte utomhus.