Stöd lokala företag – nu krävs det extraordinära insatser

< 1 min

Näringslivet har drabbats hårt till följd av det nya coronaviruset. Många verksamheter märker av minskade intäkter och har tvingats till besparingar. Situationen kräver samarbete och initiativrikedom. 

Lokalt finns det en stor vilja att hjälpa det lokala näringslivet. Kommunen står beredda att göra det man kan i dialog med lokala företagare och det pågår ett intensivt arbete på alla nivåer i samhället med att ta fram åtgärder och stöd för att minska coronavirusets ekonomiska konsekvenser.

Även civilsamhället har en viktig uppgift, som medmänniskor och som konsumenter. Alla kan hjälpa till att stötta Vadstenas butiker och restauranger genom att fortsätta handla. Och den som inte bör vistas bland andra kan beställa hem. Ibland kan det vara bra att bo i en mindre kommun med inte allt för många invånare.

Varje dag kommer nya rapporter som vittnar om det lokala näringslivets kämparvilja och imponerande insatser.  Verksamheter som ställer om sin produktion på nolltid och som hittar nya vägar för att nå sin målgrupp. Vad sägs om en webbsänd gudstjänst och ett zumbapass online? Eller företag som inte bara erbjuder hemkörning av mat utan som också erbjuder rabatt om man som kund kan uppvisa kvitton från andra lokala butiker?

Vi ser också hur personalbehovet i vissa branscher ökar till följd av rådande situation och hur arbetsgivare vill undvika att friställa personal genom att hjälpa varandra. Det finns en beredskap med många hjälpsamma händer om behovet plötsligt skulle uppstå till följd av krisen.

Lyfta fram de goda exemplen och stötta varandra. Vi kan bättre tillsammans! #stödlokalaföretag