Nationella projektmedel för vandring och naturturism till Östergötland

< 1 min

Tillväxtverket och Jordbruksverket finansierar utvecklingsinsatser som även kommer Vadstena till del.

Intresset för vandring och naturturism ökar. Ett stigande intresse och efterfrågan märks tydligt även i Östergötland. Natur- och naturupplevelser är i vid bemärkelse en av landets största reseanledningar och vandring är en av de aktiviteterna som är mest efterfrågade av både internationella och inhemska besökare. Tillväxtverket och Jordbruksverket har därför avsatt projektmedel för insatser som kan främja den strategiska utvecklingen och samverkan mellan aktörer inom naturturism och ledutveckling. Två projekt i Östergötland får nu del av dessa nationella utvecklingsmedel.

Region Östergötland har fått stöd till projektet Östgötaleden som vandringsdestination inom ramen för utlysningen Utveckla vandrings- och cykelturism. Projektet syftar till att identifiera och utveckla områden med koppling till leden som har potential i form av besöksvärde, faciliteter och infrastruktur. I projektet stärks samverkan och struktur för utveckling och gemensamma insatser.

Linköpings stift/Pilgrimscentrum i Vadstena ingår i ett större projekt, Ramverk för vandringsledsutveckling, där Tourism in Skåne är projektägare. Det är ett samverkansprojekt för att skapa ett nationellt ramverk för utveckling av vandringsleder. Pilgrimscentrum kommer att ansvara för att utveckla det som är unikt för pilgrimsleder inom ramverket för vandringsleder. De så kallade Birgittavägarena blir ett av pilotområdena för att testa ramverket på en sträcka av Birgittavägarna (samlingsnamn för alla Pilgrimsleder till Vadstena från Hamburg, Trondheim osv…)

Omberg / Foto Visit Östergötland, Oskar Lürén