Vadstena klättrar i rankingen

< 1 min

Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet publicerades idag.

Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning i våras gav en indikation på att Vadstenas företagsklimat är på rätt väg. Rankingresultatet som Svenskt Näringsliv publicerar idag bekräftar det. Vadstena hamnar på plats 84 och klättrar därmed hela 108 platser.

  • Jag tror att många har förstått betydelsen av samverkan och uppskattar den positivism som vuxit fram på många håll, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson.

Inom Vadstena kommun finns en enighet om näringslivets betydelse för platsens attraktivitet och tillväxten. Det kommunala näringslivsbolaget Vadstena Turism & Näringsliv AB har uppdraget att arbeta för stärkt samverkan och mötesplatser för näringslivet och kommunen. En medveten satsning som visar på en välvillig attityd och inbjuder till samarbete. Tillsammans kan vi bättre.

  • Ändå har vi bara börjat. Det är många möten, samtal och utvecklingsinsatser som kvarstår, konstaterar bolagets ordförande Dessie Forsén.

Förutom kommuns arbete ligger mycket i företagens egna resultat och initiativ samt allmänhetens och medias attityder till företagandet. Förutsättningarna och möjligheterna är de av en mindre orts.

Läs mer https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/ostergotland/vadstena-lyfter-108-placeringar-i-rankingen_743734.html?fbclid=IwAR1zMIyEfXmACrR7CSJz2obkWxaRwHblhb8mcoq0aDjzZNclFzaY13E0RRU